Koronaviruset

Oslo kommune forlenger den sosiale nedstengingen av Oslo til 21. januar

Byrådet forlenger den sosiale nedstengingen av Oslo, foreløpig i to uker til. I tillegg utvides forbudet mot innendørs fritidsaktiviteter til også å gjelde barn i barneskolealder og yngre. Fritidsklubbenes begrensede tilbud stenges.

Pressemelding / Publisert: 06.01.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo, og forlenger nå nedstengingen fram til 21. januar, med noen presiseringer og innstramminger.

– Som forventet har smittetallene skutt i været nå på nyåret, sannsynligvis som følge av samvær i julen og reiser. Smittetallet er i dag over 200 i Oslo for første gang siden 19. november. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å forlenge nedstengingen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Etter en periode med lavt antall tester i juleferien har testtallene økt kraftig denne uken. Mandag og tirsdag denne uken har det blitt avlagt nesten 4.000 tester per dag, mot under 1.000 på de roligste dagene i julen.

– Det høye antallet tester lover godt for å fange opp så mye smitte som mulig, for å kunne spore den og for å kunne bryte smittekjeder. Jeg oppfordrer på det sterkeste alle med symptomer til å teste seg: Husk at test er gratis, at vi har over 20 teststeder i byen og at det er mulig å teste seg hjemme om man ikke er i stand til å komme seg til teststedene, sier Johansen.

De fleste tiltakene regjeringen innførte for hele landet fra mandag har allerede vært gjeldende for Oslo siden begynnelsen av november. Disse gjelder fortsatt som en del av den sosiale nedstengingen. I tillegg har byrådet besluttet å opprettholde det Oslo-spesifikke forbudet mot alle arrangementer, samt utvide forbudet mot innendørs fritidsaktiviteter til også å gjelde barn i barneskolealder og yngre.

– Statsministeren kom søndag med en oppfordring til alle om å i all hovedsak unngå besøk i private hjem fram til 19. januar. Den oppfordringen støtter selvsagt Oslo kommune opp om. Forhåpentlig kan vi med en ekstra innsats nå få presset smitten ned igjen, sier byrådslederen.

Innfører ikke rødt nivå i barnehage og barneskole nå

Byrådet beholder gult nivå i barnehagen og barneskolen, og innfører dermed ikke rødt nivå slik det er i ungdomsskolen og videregående skole.

– Det har hele tiden vært viktig for byrådet å skåne barn og unge mest mulig. Det er nettopp noe av grunnen til at andre tiltak er så strenge. Vi ber for eksempel folk ikke gå på besøk til hverandre og bidra til mulig smitte, slik at ansatte i barnehager og skoler kan få utføre den viktige jobben de gjør. Derfor innfører vi ikke rødt nivå i barneskoler og barnehager nå, men beholder gult nivå. Dette er i tråd med anbefalinger fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Av samme grunn vil det være tiltak for barn og unge vi først vil vurdere lettelser i, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Byråden understreker at situasjonen vurderes fortløpende.

Strammer inn for innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn

Byrådet har besluttet å også forby innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn i barneskolealder. Det gjelder allerede et slikt forbud for ungdom og voksne.

– Nå stenger vi all idrett innendørs de neste to ukene. Vi har holdt tilbud for barn åpent så lenge vi kan, og vi vil åpne det så raskt vi kan. Vi vet at idrett og fritidsaktiviteter er veldig viktig for mange barn, og forstår at dette er vanskelig, både for barna og for de ildsjelene som står på for å gi barn og unge et godt tilbud, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV).

Byråden understreker at også idrettsarrangementer utendørs nå bør utsettes:

– Vi har fått en del henvendelser om det vil være mulig å avholde utendørs idrettsarrangementer de neste ukene, blant annet skirenn. Vi fraråder at det holdes utendørs arrangementer de neste ukene, selv om det ikke er forbudt, sier byråd Omar Samy Gamal.

Oslo kommune kan sette 63.000 vaksiner i uken

Oslo kommune la fram sin vaksinasjonsplan 18. desember, og har med denne kapasitet til å sette 63.000 vaksiner i uken. Kommunen har snart opprettet 15 vaksinasjonssentre som vil være bemannet til å sette vaksiner 7 dager i uken.

Kommunen følger de nasjonale prioriteringene for rekkefølgen på vaksinasjon, og vil ha vaksinert alle beboere på sykehjem med den første av de to nødvendige dosene i neste uke.

– Vi ønsker å få vaksinert så mange som mulig så fort som mulig, og har meldt fra om det til FHI. Det etableres vaksinasjonssentre i alle bydeler som vil ta seg av vaksineringen. Nå er det viktig at de som er i utsatte grupper enten på grunn av høy alder eller underliggende sykdommer takker ja til å ta vaksinen. Det er helt avgjørende at mange lar seg vaksinere for at vi skal kunne lette på tiltakene, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap).

Oversikt over endringer i reglene for den sosiale nedstengingen av Oslo (med virkning fra 7. januar):

 • Byrådet har besluttet å også forby innendørs breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn. Det gjelder allerede et slik forbud for ungdom og voksne. Det vil likevel være mulig å gjennomføre følgende aktiviteter: skolesvømming for de under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere, rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør og annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • I tråd med endringer i nasjonale regler, endres det maksimale antallet tillatt på gudstjenester og livssynssamlinger fra 20 til 10 personer.

Oversikt over alle regler i den sosiale nedstengingen av Oslo (med virkning fra 7. januar):

 • Alle innendørs arrangementer er forbudt.
 • Utendørs kan det gjennomføres arrangementer med maksimalt 200 personer. Oslo kommune støtter den nasjonale anbefalingen om å utsette alle arrangementer.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter må holde stengt. Det gjelder blant annet kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller.
 • Følgende virksomheter kan holde åpent: tros- og livssynshus, biblioteker, gallerier og annen utsalg av kunst, steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle aktører, samt rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.
 • Maksimalt 10 personer kan delta på gudstjenester og livssynsamlinger.
 • Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at kundene kan holde minst to meters avstand.
 • Det gjelder påbud om munnbind innendørs på offentlig sted og offentlig transport der man ikke kan opprettholde minst en meters avstand. Påbud om munnbind i taxi, både for sjåfør og passasjerer.
 • Breddeidrett og innendørs fritidsaktiviteter for barn, voksne og ungdom er stengt.
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.
 • Det gjelder rødt nivå på ungdomsskolen og videregående skoler. I barnehager og barneskoler gjelder gult nivå.
 • Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor.
 • Antall mennesker i private sammenkomster skal ikke overstige 10 personer. Alle må kunne holde minst en meters avstand. Oslo kommune støtter regjeringens anbefaling om ikke å dra på besøk eller motta besøk de neste to ukene.

Byrådet vil vurdere tiltakene på nytt før 21. januar.

Fakta om smitteutviklingen i Oslo:

Tallene er fra 6. januar.

 • Det er registrert 1471 smittede i Oslo de siste 14 dagene.
 • Det er flest smittede i alderen mellom 20–29 år.
 • De siste 7 dagene, og hittil i dag, er det registrert flest smittede i bydelene Grünerløkka (99 smittede), Alna (99) og Gamle Oslo (86).
 • Bydelene med høyest antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene er Stovner (564), Søndre Nordstrand (417) og Grorud (303).
 • De siste 14 dagene er totalt 22 726 personer testet for Covid-19 i Oslo. Tirsdag 5. januar ble 3406 personer testet. Kommunen har fremdeles mye ledig testkapasitet.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)