Koronaviruset

Oslo kommune åpner for valg av vaksinetype mot korona

Innbyggere over 16 år kan fra onsdag 29. september velge hvilken mRNA-vaksine de ønsker som dose 1 og 2. Det samme gjelder for immunsupprimerte (personer med nedsatt immunforsvar) som skal ha en 3. dose.

Pressemelding / Publisert: 28.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Dette ble bestemt etter at FHI kommuniserte til kommuneoverlegene at voksne selv kan få velge vaksinetype dersom det praktisk lar seg gjennomføre for kommunen, da det nå er god tilgang til begge typer mRNA-vaksine (BioNtech/Pfizer og Moderna).

– Frem til midten av oktober har vi mange vaksiner på lager, både BioNTech/Pfizer og Moderna. Det gjør det nå mulig for kommunen å åpne opp for at innbygger selv kan velge vaksinetype, sier leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

– Begge vaksinetypene som tilbys er effektive for å hindre alvorlig koronasykdom og død, og det er trygt å kombinere mRNA-vaksiner. Samtidig håper vi at dette kan bidra til en enda høyere vaksinasjonsdekning i kommunen vår, fortsetter Lindboe.

Dersom innbyggere ønsker en vaksinetype senteret ikke tilbyr på den aktuelle dagen personen møter opp, kan vedkommende settes opp på time en annen dag når vaksinetypen er tilgjengelig. Det er ingen garanti for hvor lenge de ulike vaksinetypene er på lager, og det er anbefalt å møte opp på vaksinesenteret i nærmeste fremtid.

Oslo vil i all hovedsak fortsette å tilby BioNtech/Pfizer til barn og unge under 18 år. Begge vaksinetypene er godkjent for alle over 12 år.

Pressekontakt

kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene