Koronaviruset

Oslo kommune åpner for registrering til vaksine for innbyggere født i 2004 og 2005

Det er nå åpnet for at innbyggere født i 2004 og 2005 kan registrere seg for vaksinasjon i Oslo. Dette gjøres via registreringsløsningen i Helseboka. Vaksinesenteret i bydelen der man bor vil så ta kontakt på SMS for å tilby første ledige vaksinetime

Pressemelding / Publisert: 27.08.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– I Oslo er vaksineringen en prioritet, og vi håper nå å få en høy vaksinedekning i denne aldersgruppa, sier leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

– Registrering forutsetter at man har BankID, og vi oppfordrer dermed alle født i 2004 og 2005 til å skaffe seg BankID. Har man ikke dette, må man vente på drop-in eller at bydelen tar kontakt. Det vil ikke være mulig å kontakte vaksinesenteret per telefon eller e-post, sier Lindboe.

Enkelte bydeler vil også starte å tilby vaksinetime til innbyggere i denne aldersgruppen ved å kontakte innbygger per telefon. Dette gjelder kun i bydeler hvor de har kapasitet og ledige doser.

Det vil altså være noe variasjoner den kommende uken med tanke på hvilke bydeler som kan tilby vaksinetime til innbyggere født i 2004 og 2005. Det er allerede satt opp mange dose-2-timer for øvrig befolkning den kommende uken, noe som gjør at enkelte bydeler allerede har fulle timebøker. Oslo kommune skal motta mange vaksinedoser i uke 37, og med denne leveringen vil vi kunne vaksinere alle innbyggere født i 2004 og 2005.

Drop-in vaksinering åpner 6. september

Fra og med 6. september åpner også vaksinasjonssentrene for drop-in vaksinering av innbyggere i denne aldersgruppen. Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer. Det er altså ikke mulig å møte opp for drop-in på vaksinesenteret uten time, før 6.september.

Innbyggere oppfordres sterkt til å benytte seg av drop-in i bydelen der man bor.

Innbyggere født i 2005, som ennå ikke har fylt 16 år

Innbyggere som fyller 16 år i løpet av året kan tilbys vaksinasjon på lik linje med 16- og 17-åringene. De må ha med samtykkeskjema utfylt av foresatte. Samtykkeskjemaet kan lastes ned her (PDF)