Koronaviruset

Oslo gir tilsyn til barn også i påsken

Oslo kommune vil gi tilsyn til barn med foreldre i samfunnskritiske jobber og barn med særlige behov gjennom hele påsken.

Pressemelding / Publisert: 31.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

OBS: Oslo kommune jobber fortløpende med tiltak mot spredning av koronaviruset. Innholdet i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon finnes på samlesiden Koronavirus: Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Oslo kommune.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå. Kommunen sender ut jevnlige oppdateringer over tiltak og håndtering mot spredning av koronasmitte.

Nytt siste døgn

  • Oslo gir tilsyn til barn også i påsken
  • Klargjøring av regler for idrettsanlegg

Oslo gir tilsyn til barn også i påsken

Oslo kommune opprettholder tilbud til barn under 12 år også i de «røde» påskedagene. Dette vil være til barn med foreldre i samfunnskritiske jobber, men også til barn som har det ekstra vanskelig nå. De siste dagene har om lag 1200 barn i barnehagealder og om lag 600 elever benyttet seg av tilsynstilbudet. Det er foreløpig ikke kartlagt hvor mange av disse barna som også vil ha et behov i påskedagene.

– Vi må gjøre hva vi kan for å sikre at ansatte i samfunnskritiske funksjoner kan ivareta jobbene sine gjennom påsken, og da er det viktig med et tilbud til barna deres. Samtidig er vi veldig bekymret for barn i sårbare livssituasjoner, og som har behov for et sted å være utenfor familien. Det kan være familier som allerede hadde det tøft, men også nye familier som har fått det vanskelig som følge av denne krisen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Vi ser at selv om vi har åpnet opp for at flere kan få være på skolen eller i barnehagen, så er det likevel veldig mange barn vi ikke får til å møte, så dette er krevende. Men jeg vet at det gjøres en kjempejobb der ute! Vi har mange lærere, sosiallærere, assistenter og barnehagepedagoger som følger opp barn de er bekymra for, samtidig som de også skal ivareta alle de andre – kanskje i kombinasjon med hjemmeskole for sine egne barn. Vi er enormt takknemlige for denne innsatsen, sier Thorkildsen.

Klargjøring av regler for idrettsanlegg

Oslo kommune har nylig klargjort reglene for fellesområdene i hovedstaden, som marka, parker og idrettsanlegg. Reglene som gjelder utendørs er:

  • Hold minst én meters avstand til andre mennesker utendørs.
  • Flere enn 5 personer bør ikke være sammen i gruppe.
  • Ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås.

– Vi understreker at det er samme retningslinjer som gjelder i offentlige områder, enten det er i marka, på det lokale torget eller utendørs idrettsanlegg. Dette er retningslinjer som er like og enkle å forstå, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap).

– Idrettsanleggene i Oslo, som andre offentlige steder, kan brukes så lenge folk følger reglene som gjelder. Heldigvis oppfatter vi stor vilje til å følge reglene og at folk tar rådene som gis på alvor. Det må man fortsette å gjøre, sier Hansen.

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)