Koronaviruset

Oslo følger nasjonale avstandsregler

Byrådet endrer sine forskriftskrav for serveringssteder i samsvar med endringer i den statlige covid-19-forskriften. Dette innebærer at det for serveringssteder skal legges til rette for at det kan holdes en meter avstand mellom gjester og personell på serveringssteder.

Pressemelding / Publisert: 04.05.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

Byrådet vedtok 30. april endring av korona-forskriften og hvor det fra 6. mai er tillatt å skjenke alkohol for serveringssteder som serverer mat. Forutsetningen som var satt, var blant annet at det skal være minst to meter avstand mellom sittegrupper. Samme dag endret nasjonale helsemyndigheter sin forskrift og reduserte avstandskravet mellom gjester og personell til en meter.

Byrådet vil fjerne egne avstandsregler i sin forskrift, og har innarbeidet statens forskriftskrav til serveringssteder i den kommunale forskriften.

Kommunale krav til serverings- og skjenkesteder (etter ny forskrift)

  • Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol
  • Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern
  • Bordservering
  • Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00

Nasjonale krav til serveringssteder

  • Det skal serveres mat
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet
  • Skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meters avstand
  • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas
  • Skal utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold, og skal sørge for at disse rutinene blir overholdt
  • Flere enn fem personer skal ikke være sammen i gruppe med mindre de er en del av samme husstand

Selv om kravet om to meter mellom sittegrupper fjernes, vil det fortsatt være nødvendig med god avstand slik at ansatte som beveger seg i lokalet skal unngå å være i kontinuerlig nærkontakt med gjester (mindre enn en meter). Serveringsstedene bør også legge til rette for at det kan være 1 meter avstand mellom gjester.

Endringen er vedtatt i ekstraordinært byråd i dag, mandag 4. mai.

Les ny forskrift om forebygging av koronasmitte 04.05.2020 (PDF 0,2MB).

Les de nye retningslinjene (PDF 0,7MB).

Pressekontakt for Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap:

Ninja Sandemose