Politikk

Bydel Grorud - opprettelse av råd for mangfold og integrering

Grorud bydelsutvalg har vedtatt å opprette råd for mangfold og integrering.

Aktuelt / Publisert: 07.03.2024

Av Bydel Grorud

Dronefoto av Bydel Grorud, tatt fra Romsås.
Dronefoto av Bydel Grorud, tatt fra Romsås. Bilde: Patrick P. Sognlien.

Nå blir demokratiet i bydelen enda bedre! Vi har gleden av å annonsere at Grorud bydelsutvalg har vedtatt opprettelse av råd for mangfold og integrering. Dette er et rådgivende organ for bydelsutvalget i Grorud, på lik linje med f.eks. ungdomsrådet eller eldrerådet. Disse rådene uttaler seg i saker som skal legges fram for bydelsutvalget.

Ta kontakt

Vi tar for tiden kontakt med relevante organisasjoner med forespørsel om forslag til medlemmer. Er det en organisasjon som aktivt arbeider med mangfold og integrering som vi burde sende forespørsel til? Ta direkte kontakt med oss på politikk@bgr.oslo.kommune.no

Rådets mandat og sammensetning

Bydelsutvalget har vedtatt følgende rammer for rådet:

Mandat og rammer

 • Rådet skal behandle saker som angår mangfold i befolkningen i Bydel Grorud.
 • Rådet skal påse at integrerings- og mangfoldsperspektivet blir ivaretatt i tiltak i saker til bydelsutvalget.
 • Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. Forslag til saker oversendes via bydelens sekretariat til Grorud arbeidsutvalg, som beslutter saker for neste møterekke.
 • Rådet kan drive informasjonsvirksomhet og utadrettet virksomhet mot befolkningen i bydelen i samarbeid med Bydelsutvalget.
 • Rådet skal være livssynsnøytralt.

Antall representanter, sammensetning og kjønnsfordeling

 • Rådet oppnevnes av Grorud bydelsutvalg.
 • Leder og nestleder skal ha forskjellig kjønn. Rådet skal bestå av minst 40 % fra hvert kjønn.
 • Rådet skal bestå av 8 medlemmer med 8 varamedlemmer.
 • To medlemmer og 2 varamedlemmene skal representere de politiske partiene i bydelsutvalget.
 • To medlemmer og 2 varamedlemmer skal representere de største minoritetsgruppene i bydelen.
 • To medlemmer og 2 varamedlemmer skal, representere øvrige minoritetsgrupper.
 • Organisasjoner som jobber aktivt med mangfold og integrering, kan foreslå inntil to medlemmer med vara til rådet.