Budsjett 2024

​​Økt byliv og en god levende by​

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: ​​​​Byrådet vil legge til rette for økt byliv og et bedre bymiljø og foreslår 46,5 millioner kroner til Bilfritt byliv i 2024.​​

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Jente sitter ved siden av basketball og ser på basketspillere på Tøyen.
Basketballbane utenfor Botanisk hage på Tøyen lager byliv. Bilde: Svein Olav Traa Langseth / Oslo kommune.

Oslo skal være en grønn og levende by med rom for aktiviteter og gode møteplasser. Byrådet fortsetter å prioritere mennesker og aktiviteter framfor bilen.  

– Vi vil ha en triveligere og grønnere by for både store og små. Vi ønsker å åpne enda flere lekeplasser og gater for byliv, og å legge til rette for flere trær, sykler og mennesker. Bylivsgata Grønland har vært en suksess og vant pris for årets høydepunkt under Oslo Urban Week – sånne prosjekter ønsker vi flere av, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.  

Videre foreslår byrådet fortsatt satsing på oppgradering av torg og møteplasser over hele byen med 10 millioner kroner.  Bydelene kan søke om støtte for å ruste opp eller lage nye møteplasser lokalt.

– Gode og grønne torg og møteplasser er viktig for å forebygge ensomhet og for å bedre innbyggernes livskvalitet. At folk kan møte hverandre, prate, dyrke, trene, leke og bli kjent med naboene i nabolaget sitt er viktig for både folkehelse, natur og trivsel, sier byråden.

Områdesatsingene – oppfølging av utsatte nabolag 

Alle områder skal være gode steder å bo og vokse opp. For å sikre dette, har byrådet en egen områdepolitikk med ekstra innsats i områder med utfordringer. Områdesatsingene handler om opprusting av nabolag, styrke tilknytning til arbeidslivet, og å sørge for at barn får en god oppvekst.  

Byrådet foreslår å bevilge 118,8 millioner kroner til områdesatsingene i 2024. Fordelt på 57 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 33,3 millioner kroner til Oslo indre øst-satsingen og 28,5 millioner kroner til Oslo sør-satsingen.   

– Alle i Oslo skal få de samme mulighetene, uavhengig av hvor man vokser opp. Alle innbyggere skal kunne delta og bli inkludert i fellesskap. Vi skal legge til rette for muligheten til å bo og vokse opp i gode og trygge nabolag, sier Hermstad.      

Kommunen har avtaler med staten om å gjennomføre områdesatsninger i disse utpekte områdene fram til og med 2026.   

Styrket innsats for bolig- og byutvikling

Byrådet foreslår å styrke Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 4 millioner kroner årlig i 3 år til løpende salgs- og kjøpsoppgaver. Byrådet foreslår å øke mål for eiendomssalg til 200 millioner kroner i 2024 og 300 millioner kroner årlig videre i perioden. Byrådet viderefører også avsetning til kjøp av eiendom i perioden.

– Vi ønsker en aktiv forvaltning av kommunens egen eiendomsportefølje. Vi vil styrke bolig- og byutviklingen gjennom salg av eiendom og ledige bygg som kommunen ikke trenger til eget bruk, samt at kommunen har større mulighet kjøpe eiendom til kommunale behov. På denne måten får vi en mer effektiv eiendomsforvaltning som også bidrar til en god bolig- og byutvikling i byen, sier Hermstad.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Pressekontakt   

For byråd for byutvikling, Arild Hermstad

Kristine Langfjord, kommunikasjonsrådgiver
Telefon