Politikk

Nytt styre i Oslo Havn KF

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) har utnevnt nytt styre for Oslo Havn KF. Marthe Scharning Lund (Ap) går inn som ny styreleder.

Pressemelding / Publisert: 06.01.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Det nye styret i Oslo Havn har en god kombinasjon av kontinuitet og nye krefter som skal videreføre de politiske ambisjonene vi har for havna. Marthe Scharning Lund kjenner både Oslo kommune og Oslo Havn svært godt og jeg mener hun er den beste til å lede arbeidet med å løse oppgavene som ligger til styret fremover, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Den nye styrelederen gleder seg til å ta fatt på spennende oppgaver.

– Oslo Havn er et verktøy for at byen vår oppnår målsettingene om Oslo som Norges viktigste havneby. Vi skal også sørge for en god utvikling av nye byområder, som Filipstad og Vippetangen, og at hele befolkningen kan ta i bruk de fantastiske gamle havneområdene, sier Marthe Scharning Lund.

Hun mener også at Oslo Havn har store oppgaver foran seg på vegne av byen og landet.

– Det er helt avgjørende å få mer godstrafikk over fra vei til sjø og en velfungerende nullutslippsteknologi i havnene. Vi skal legge til rette for at mer enn 7 millioner mennesker hvert år kan reise sjøveien til og fra hovedstaden, og at havna gir et solid bidrag til det grønne skiftet, sier Lund.

Det nye havnestyret

Nye styremedlemmer er Marianne Marthinsen (Ap) og Hans Petter Aas (SV). Erling Lae (H) fortsetter som nestleder i styret sammen med styremedlemmene Geir Rognlien Elgvin og Merete Agerbak-Jensen.

Havnestyret settes sammen ut fra den partipolitiske sammensetningen i bystyret og blir som følger:

Styreleder: Marthe Scharning Lund (Ap)

Styrets nestleder: Erling Lae (H)

Styremedlemmer:

  • Marianne Marthinsen (Ap)
  • Merete Agerbak-Jensen (H)
  • Geir Rognlien Elgvin (Mdg)
  • Hans Petter Aas (Sv)

I tillegg oppnevnes følgende styremedlemmer:

  • Fylkesrepresentant: Siri Hov Eggen (utnevnt av Viken)
  • Fylkesrepresentant: Sjur Strand – (varamedlem utnevnt av Innlandet)
  • Brukerrepresentant: Tom Haugvad (utnevnt av byrådet)

Styremedlemmer valgt av de ansatte i Oslo Havn:

  • Ansattrepresentant: Kenneth Gromsrud
  • Ansattrepresentant: Katrine Brede Didriksen

Avtroppende styreleder, Roger Schjerva (Ap) har sittet fire år som styreleder i Oslo Havn og vært en viktig pådriver på veien mot en utslippsfri havn.

– Dette har vært et veldig interessant og meningsfylt oppdrag. Jeg er glad for å forlate en havn i veldig god stand. Vekst i trafikk og inntekter har gitt et mer solid økonomisk grunnlag for havnedriften og vi er i gang med å levere til verdens mest ambisiøse klimamål for en havn, sier Roger Schjerva.

– Jeg har lyst til å takke Roger Schjerva for viktige bidrag samt takke både ham og de øvrige styremedlemmene for innsatsen de har gjort for Oslo kommune og havna disse årene, avslutter Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Pressekontakt for Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap:

Ninja Sandemose
E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no
Mobil: 907 957 60