Politikk

Nytt og nyttig om Bydel St. Hanshaugen

Med mottoet «Sammen i Bydel St. Hanshaugen», jobber vi for å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle. Men først og fremst er det DU som bor i eller bruker tilbud i bydelen som bidrar til et trygt og godt lokalmiljø. TAKK for at DU bidrar på din måte!

Aktuelt / Publisert: 23.05.2023 / 12.05.23

Av Bydel St. Hanshaugen

Tårnhuset i St. Hanshaugen park
Tårnhuset i St. Hanshaugen park. Bilde: Christine Thune.

#Oslove
Kommunen har delt ansvaret for tilbudene til byens innbyggere i 15 bydeler og i ulike etater. Vi samarbeider på tvers og ønsker å skape en mangfoldig, inkluderende og trygg by med muligheter for alle. I sum har kommunen ansvaret for ulike tilbud og tjenester til innbyggerne hele livet.

Bydelen yter i hovedsak tjenester og tilbud innen helse og omsorg, oppvekst og sosiale tjenester (NAV). I tillegg jobber vi blant annet med folkehelse, miljø, ungdomshus, etter-skoletidstilbud 5. -7. klasse og sommerjobb og ferieaktiviteter for ungdom.

Hvem har ansvaret for parker og uteområder?
Det er ikke alltid opplagt hvor oppgavene i Oslo hører hjemme. Kontakt Bymiljøetaten (BYM) dersom du lurer på noe om gater, idrettsanlegg eller friområder. De har blant annet ansvaret for St. Hanshaugen park, mens bydelen skjøtter Stensparken og 24 andre anlegg. I Kristparken startet vi en større oppgradering i juni 2023. Parken er gjerdet inn og stengt til arbeidet er ferdig rundt årsskiftet. Se planene for parken.

Hva skjer på den gamle Veterinærhøyskolen?

I desember 2021 overtok Oslobygg KF drøye 50 mål av området, mens Linstow.no overtok resten av tomten i november 2022. Oslobygg og Linstow samarbeider tett for å åpne området og skape aktivitet på kort sikt, og for å utvikle eiendommen til et godt «nytt område". Her bidrar bydelen som interessent og kunnskapsressurs, og bydelspolitikerne med sin dialog. 16. juni i år ble låsene på hovedporten klippet og området åpnet for gjennomgang og mer aktivitet. Følg med på utviklingen her.

Lurer du på hvem som gjør hva i kommunen? Sjekk hjemmesiden til Oslo kommune og søk på tema/det du lurer på.

På bydelens forside får du opp tre hovedbokser:

1. «Finn alle tjenester». Tjenestene er oftest sortert på fagområder. Vil du ha kontaktinformasjon til Helsestasjonen, barnevernet eller finne en seniorveileder? Søk etter dette og velg så bydel. Slik finner du også hjemmesykepleie, fritidsklubber, tilbud innen psykisk helse o.a. Eller lurer du på friluftsliv, svømmehaller, barnehager eller snømåking? Søk på oslo.kommune.no og bli bedre kjent med kommunen din.

2. «Kontakt og organisasjon». Her finner du bydelens planer, dokumenter og ledergruppe.

3. «Politikk og politiske møter». Les om lokalpolitikerne i bydelsutvalget, råd og komiteer.

Bydelsutvalget (BU), Åpen halvtime og komitéarbeid
Politiske møter er åpne for publikum og starter med «åpen halvtime». Her kan du ta opp aktuelle saker med politikere og bydelsadministrasjonen. Råd og komiteer gir råd og forbereder saker til BU. Bydelen inviterer også til noen folkemøter, sist om Veterinærhøyskolen.

Flere nyttige snarveier til info:

 • Er du over 60 år og leter etter aktuelle tilbud fra kommunen?
  Nå har vi samlet dem i Helseveiviseren slik at du enkelt kan finn frem.
 • Kjenner du til Oslo kommunes Bymelding?
  Bymelding.no kan du raskt og enkelt melde fra om feil og mangler på fellesarealer som gater, torg, friområder, idrettsanlegg i byen og i marka, og se status på sakene dine.

 • Vil du vite mer om befolkning, levekår og boforhold i bydelen?
  Sjekk Bydelsfakta og finn ut mer her.

 • Har du synspunkter, tilbakemeldinger eller spørsmål? Send en e-post til postmottak@bsh.oslo.kommune.no. Du kan også kontakte bydelens lokalpolitikere.

 • Følg oss på Facebook - og appen Ung på haugen - om tilbud til barn, unge og barnefamilier.

Og du - husk å (fortsette å) smile til nabo'n du kjenner og ikke kjenner, til noen du møter i butikken eller på gata og som kanskje nettopp trenger å møte et par vennlige øyne, en hjelpende hånd eller et åpent sinn. Noen ganger er det kanskje akkurat det du selv trenger også?

Sommerfint i St. Hanshaugen park med blomster og blå himmel.
Sommer på Knud Knudsens plass ved St. Hanshaugen park. Bilde: Christine Thune.