Koronaviruset

Nye koronaregler fastsatt i Oslo

Byrådet har i dag fastsatt endringer i forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo. Regelendringene ble varslet på mandag og skal motvirke økt smittespredning ved å redusere sosial aktivitet.

Pressemelding / Publisert: 29.10.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

– Vi må gjøre alt vi kan for å unngå å komme i samme situasjon som andre storbyer i Europa. Derfor må vi begrense mobilitet og sosial kontakt framover. Det er viktig at vi slår ned smitten raskt for å skjerme de mest sårbare blant oss. Med høy smitte blir det vanskelig å unngå smitte blant eldre og andre sårbare grupper, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Fra i dag, torsdag 29. oktober klokken 12, gjelder følgende nye regler i Oslo:

 • Påbud om munnbind innendørs der man ikke kan holde en meters avstand i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet, og ikke ved kortvarige passeringer av andre.
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder med alkoholservering for besøkende, når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer. Plikten til å bruke munnbind for besøkende gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre. Ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. For serveringssteder uten alkoholservering gjelder de samme reglene som for munnbind på offentlig sted.
 • Stans i innslipp til utesteder klokken 22. Det innebærer at gjestene kan bli værende på utestedet de ankommer før klokken 22 og frem til det stenger. Det er skjenkestopp klokken 24.
 • Det er forbudt å være flere enn 20 personer på innendørs arrangementer uten fast seteplassering. De nasjonale reglene er 50.
 • Påbud om hjemmekontor som innebærer at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Påbudet gjelder de som har arbeidssted i Oslo. Innbyggere i Oslo som har arbeidssted i andre kommuner må følge denne kommunens regler.

Se endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo (PDF)

I tillegg til de nasjonale smitteverntiltakene, viderefører byrådet følgende Oslo-tiltak:

 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 personer i private hjem.
 • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde én meters avstand.
 • Skjenkestopp fra klokken 24.00.
 • Begrensninger i breddeidrett for voksne.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs med fast seteplassering.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs.

Les mer om dette i pressemeldingen fra 15. oktober.

Se alle råd og regler i Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen understreker at åpenbare og grove brudd på kommunens smittevernforskrift vil bli fulgt opp.

– Dette er inngripende regler. Vi vil gi både bransjer og innbyggerne noe tid til å innrette seg etter de nye reglene, men dersom det oppdages grove brudd vil vi vurdere å anmelde. Dette gjelder spesielt arrangementer hvor smittevernreglene brytes, sier Johansen.
Johansen understreker at Oslos befolkning i all hovedsak har fulgt smitteverntiltakene lojalt. Han vil takke befolkningen for god oppfølging og etterlevelse av koronatiltakene i Oslo.

– Jeg vil takke oslofolk for innsatsen til nå. Så håper jeg at vi med disse tiltakene får slått ned smitteoppblomstringen vi har sett den siste tiden, sier Johansen.

Kontakt oss