Koronaviruset

Nye koronaråd og forsterkede tiltak i Oslo

Byrådet i Oslo oppfordrer innbyggerne til å bruke munnbind på kollektivtransport, i butikker, på kjøpesentre og i taxi. Samtidig forsterkes en rekke eksisterende koronatiltak i hovedstaden.

Pressemelding / Publisert: 24.11.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Folk må putte munnbindet tilbake i vesker og jakker igjen. Da beskytter du både deg selv og andre. Også ber vi innstendig alle om å følge de nasjonale smittevernrådene: Hold deg hjemme hvis du er syk. Vask hender, ikke håndhils. Og bruk munnbind der det er anbefalt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Vi må kombinere et åpent samfunn med nødvendige tiltak for å holde kontroll over situasjonen. Derfor må vi nå be Oslofolk om å nok en gang trå til for å bremse smittestigningen.

Massetesting på skolene fortsetter, og utvides ved behov

Fredag 19. november startet massetestingen igjen i Osloskolen. Nå testes 41 500 elever, fra 5.-10. trinn, to ganger i uka. Det kan føre til at registrerte smittetall øker, fordi mer smitte vil fanges opp.

– Smitten er høyest blant de unge, og mye av smitten hos de voksne kommer fra barna. Ved forrige smittetopp i høst, så vi at massetestingen hadde stor effekt. Vi avdekker nå tilfeller som ellers ville gått under radaren, og bidratt til smittespredning. Nå oppdages og stoppes disse smittekjedene, sier Johansen.

– Vi planlegger for å utvide massetestingen til både småskolen og videregående skole hvis situasjonen krever det. Skolene melder om høy oppslutning om testingen, sier Johansen.

Vaksinebuss og tredje dose

Oslo intensiverer også arbeidet med vaksinering ytterligere. Over 87 prosent av befolkningen over 18 år er fullvaksinert, medregnet delvaksinerte er 89,8 prosent nå vaksinert i Oslo.

– For å nå dem som ennå ikke har tatt første dose kjører vi på med oppsøkende vaksinering på arbeidsplasser, rundt om i bydelene og på videregående skoler. På fredag er Oslo kommunes vaksinebuss klar for å dra rundt og vaksinere, sier Johansen.

Oppfriskingsdose for alle over 65 år er ifølge nasjonale helsemyndigheter et av de mest effektive tiltakene for å dempe presset på sykehusene. Over halvparten av de over 65 år i Oslo har allerede fått sin tredje dose.

– I løpet av neste uke vil de fleste over 65 år ha fått tilbud om en tredjedose. Vi er klare for å kjøre på med yngre aldersgrupper, og venter bare på klarsignal fra nasjonale myndigheter, fort, sier Johansen.

Automatisk åpning av dører på T-banen

Fredag 5. november gikk Ruter tilbake til at passasjerene manuelt måtte trykke på en knapp for å åpne dørene til kollektivtransporten. Byrådet har i dag bedt om at dørene igjen skal åpnes automatisk.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene