Politikk

Ny verdivurdering av Hafslund

Oslo kommune eier 100 prosent av Hafslund AS – Norges nest største kraftprodusent. Siste verdivurdering viser at selskapet har hatt en kraftig verdistigning, og er nå verdt mellom 80-98 milliarder kroner.

Pressemelding / Publisert: 23.10.2023

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

– Vi har ført en aktiv eierskapspolitikk og Hafslund er i dag et solid energiselskap som er godt rusta for grønn omstilling og ren energiproduksjon. Verdistigningen i Hafslund bekrefter at endringene og transaksjonene vi har gjort har vært riktige og bidratt til en merverdi, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Dagens tall viser at verdien på selskapet har nær doblet verdi siden byrådet gjennomførte den første transaksjonen i 2017.

– Hafslund er et selskap som er helt på linje med det rødgrønne byrådets klimastrategi og bidrar både til sterk vekst i fornybar energi og smart, grønn byutvikling. Det ligger i kortene at et sterkt eierskap skal bidra til at Oslo kommune når klimamålene og kommer innbyggerne til gode, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for næring og eierskap.

"Hafslund er et selskap som er helt på linje med det rødgrønne byrådets klimastrategi og bidrar både til sterk vekst i fornybar energi og smart, grønn byutvikling"
Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for næring og eierskap.

  • Oslo kommune har mandatert Pareto Securities («Pareto») til å gjøre en verdsettelse av kommunes aksjer i Hafslund AS («Hafslund»).
  • Hafslund er Norges nest største kraftselskap med betydelig virksomhet innen vannkraftproduksjon, nettvirksomhet, fjernvarme og tilknyttede investeringer.
  • Selskapet er 100 % eid av Oslo kommune.
  • Verdsettelsen av Hafslund er basert på informasjon mottatt av Hafslund og kommunen, samt offentlig tilgjengelig informasjon.
  • Verdsettelsen er basert på en sum-of-the-parts tilnærming, der man gjør en individuell verdsettelse per virksomhetsområde.
  • Disse deles inn i (1) Vannkraft, (2) Vekst og Investeringer og (3) Fjernvarme, for så å summere de ulike verdiene.
  • I konklusjonen summerer Pareto verdiene av de ulike virksomhetsområdene og justerer for rentebærende gjeld og bankinnskudd på 19 milliarder kroner. Dette gir en samlet verdi for Oslo kommune sine aksjer i Hafslund på 80-98 milliarder kroner.

Sikret fullt eierskap

I 2017 gjennomførte Oslo kommune Hafslund-transaksjonen som sikret fullt eierskap til kraftproduksjon og nettvirksomheten.

I 2018 fulgte byrådet opp etablerte ett felles morselskap for å sørge for videre vekst og løsninger for det grønne skifte.

I 2019 ble Hafslund og Eidsiva Energi slått sammen og Hafslund fikk kontroll over 21 TWh i vannkraftproduksjon. Dette tilsvarer 15 prosent av samlet norsk produksjon. Samtidig ble Norges største nettselskap med nesten 1 million kunder på Østlandet etablert som et datterselskap av Eidsiva. Hafslund eier 50 prosent av Eidsiva.

I 2022 ble kommunens eierskap i fjernvarmeselskapet i Oslo overført til Hafslund AS. Sammen med to nye eiere satser selskapet betydelige ressurser på utvikling av byens fjernvarmeselskap som dekker 20 prosent av byens oppvarmingsbehov. Det nye eierskapet i Hafslund Oslo Celsio sikret også finansieringen av karbonfangst på Klemetsrud som vil kunne fjerne inntil 17 prosent av byens CO2-utslipp. Pareto har foretatt verdivurderingen på oppdrag fra Oslo kommune.