Natur, kultur og fritid

Ny lekeplass ved Svarttjern

Svarttjern lekeplass har gjenoppstått i ny og forbedret drakt. Her er klatrestativ, fugleredehuske, sandkasse og fine arealer for frilek.

Aktuelt / Publisert: 14.06.2024

Av Bymiljøetaten

Huske og klatretårn med sklie på Svarttjern lekeplass.
Barn ved Svarttjern skole har sagt hva de ønsket seg på lekeplassen. Klatring og sklie sto høyt på ønskelista. Bilde: Oslo kommune / Bymiljøetaten.

Lekeplassen ble stengt på grunn av lekkasjer fra tjernet i 2020, men er nå tilbake igjen.

Lokale elever bidro i planleggingen

Barn fra 1.-3. klasse på Svarttjern skole har bidratt med innspill til utformingen av lekeplassen. Klatring og sklie stod høyt på ønskelista, og lekeplassen har fått en lang sklie og to høye klatretårn. I tillegg har plassen blant annet en fugleredehuske, sandkasse og god plass til frilek.

Mer lek i skogen

Et mål for lekeplassen var å dra leken mer inn i skogen. Det er også benyttet naturlig fallunderlag, som grus og flis.

Lekeplassen sto ferdig desember 2023 og beplantning ble utført i mai 2024. Oppgraderingen er initiert av Bydel Grorud og Bymiljøetaten i forlengelse av prosjektet med rehabiliteringen av Svarttjern, og er finansiert gjennom Områdeløft Romsås og Grorud.

Les mer og se flere bilder fra Svarttjern lekeplass.

Svarttjern lekeplass med badevannet i forgrunnen.
På Svarttjern kan du også ta deg et bad. Badeplassen er universelt tilrettelagt, og ca. 6-7 meter på det dypeste. Bilde: Oslo kommune / Bymiljøetaten.