Helse og omsorg

Ny direktør i Barne- og familieetaten

Kjetil Andreas Ostling blir ny direktør for Barne- og familieetaten i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 29.06.2023

Av Byrådsavdeling for utdanning

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Portrett av Kjetil Andreas Ostling.
Kjetil Andreas Ostling blir ny direktør i Barne- og familieetaten. Bilde: Oslo kommune.

Kjetil Andreas Ostling vil tiltre i september 2023.

– Å beskytte barn og unge er et av de viktigste oppdragene til fellesskapet. Barne- og familieetatens arbeid er helt sentralt for å sikre trygge rammer for barn og unge i sårbare situasjoner i Oslo. Jeg er glad for at vi får en dyktig ny direktør i etaten som skal følge opp dette viktige arbeidet videre, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Ostling er utdannet som barnevernspedagog på Oslo Met, og har master i verdibasert ledelse fra VID. Gjennom nesten 30 år har han jobbet med barnevern. Karrieren i barnevernet startet han i nettopp Barne- og familieetaten som miljøterapaut ved Borger With ungdomsinstitusjon, og han har senere vært avdelingsdirektør i Barne- og familieetaten.

Ostling har hatt flere sentrale lederroller i det statlige barnevernet, både i Bufdir og Barne- og familiedepartementet. Han har også hatt en rekke ulike roller i både fagbevegelsen og i politikken.

– Vi får vi inn en ny direktør med solid fagkompetanse og bred ledererfaring. Kjetil Andreas Ostlings lange erfaring med barnevernet vil være nyttig når han skal lede arbeidet med å gi trygge og riktige tjenester til barn og familier som trenger det. Barne- og familieetaten vil få en svært kompetent leder i Ostling, og jeg har store forventninger til han, sier Holmås Eidsvoll.

Ostling vil bli øverste leder for Barne- og familieetatens 960 ansatte.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven. Barne- og familieetaten har en av samfunnets viktigste og mest komplekse oppgaver. Oslo har en spennende kombinasjon av parlamentarisk styresett, store bydeler, geografisk nærhet og en fagetat som driver spesialiserte barnevernstjenester og bolig og avlastningstiltak for barn med funksjonsnedsettelser og alvorlige sykdommer. Organiseringen gir unike muligheter for å sikre et helhetlig og koordinert tilbud i Oslo, sier Ostling.

Kjetil Andreas Ostling jobbet sist i Barne- og familieetaten i 2017, og ser nå frem til å komme tilbake.

– Barne- og familieetaten kjennetegnes av dyktige og engasjerte ledere og ansatte på alle nivåer. Jeg er veldig motivert for å bygge videre på alt det gode arbeidet som pågår og ta del i ledelsen i arbeidet for barn og unges oppvekstsvilkår i hovedstaden, sier Ostling.

Ostling ble valgt etter en grundig ansettelsesprosess. Stillingen som direktør er et åremål på seks år med mulighet for fornyelse en gang.