Vann og avløp

Mosseveien stenges i retning Oslo

Mosseveien blir stengt for biltrafikk i retning Oslo fordi Oslo kommune legger ny hovedledning for drikkevann i Fiskevollbukta. Arbeidene vil foregå 13.-15., 20.-22. oktober samt nattestid i påfølgende uke.

Pressemelding / Publisert: 10.10.2023

Av Vann- og avløpsetaten

Fiskvollbukta
Her ved Fiskevollbukta skal det arbeides. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Ved Fiskevollbukta på Nordstrand arbeider Vann- og avløpsetaten med å oppgradere og fornye hovedledningene som leder drikkevann til området. Arbeidet vil også sikre brannvannsdekningen.

Mosseveien blir stengt for gjennomkjøring inn mot Oslo mens arbeidet pågår. Omkjøring vil bli skiltet.

Hvilke konsekvenser får dette:

 • Trafikken inn mot Oslo vil bli stengt i angitte tidspunkter. Omkjøring vil bli skiltet
 • Busser kjører som normalt.
 • Bussen vil stoppe på holdeplass Gladvollveien i begge retninger, men selve stoppestedet tilpasses i forhold til arbeider. Dette vil bli tydelig merket på stedet.
 • Trafikkdirigenter vil være til stede for myke trafikanter og for å dirigere trafikken.
 • Det blir ingen tilgang til Mosseveien fra Gladvollveien
 • Nordgående trafikk føres opp Ljarbrudiagonalen og inn på E6 ved Klemetsrud
 • Trafikkdirigenter vil også kunne stenge for all trafikk i kortere perioder
 • Utrykningskjøretøy får passere

Konsekvenser for de nærmeste naboene er:

 • Det blir perioder med stengt vann (normalt under 6 timer).
 • Berørte blir varslet på sms to dager i forveien når vannet skal stenges.
 • Det blir redusert framkommelighet i området.
 • Naboer kan oppleve anleggstrafikk, støy, rystelser, støv, mulig lukt og kortvarig brunt vann i springen.
 • Det blir noe sprenginger som medfører noe lyd og ristinger

Detaljerte tidspunkter ses under kartene

Gladvoldveien
Tilgang ved Gladvollveien blir stengt. Bilde: Vann- og avløpsetaten.
Omkjøring E6
Pilene viser omkjøringsveier. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Veien vil være stengt:

Arbeidet utføres i helgene 13.-15. og 20-22. oktober, og nattestid i uke 43.

Arbeidene vil foregå hele døgnet i de aktuelle helgene. Fra fredag kveld kl. 21:00, til mandag morgen/natt kl. 05:00

I ukedagene i uke 43 vil det pågå arbeider nattestid.

Det vil være trafikkvakter til stede som vil hjelpe til med trafikkhåndteringen

Fredag 13.10.23

Lørdag
14.10.23

Søndag
15.10.23

Mandag
16.10.23

Fredag 20.10.23

Lørdag
21.10.23

Søndag
22.10.23

Mandag
23.10.23

21:00 – 23:59

00:00 – 23:59

00:00 – 23:59

00:00 – 06:00

21:00 – 23:59

00:00 – 23:59

00:00 – 23:59

00:00 – 06:00

Mandag
23.10.2023

Tirsdag
24.10.2023

Onsdag
25.10.2023

Torsdag
26.10.2023

Fredag
27.10.2023

21:00 – 23:59

00:00 – 05:00 og

21:00 – 23:59

00:00 – 05:00 og

21:00 – 23:59

00:00 – 05:00 og

21:00 – 23:59

00:00 – 05:00