Koronaviruset

Massetesting i Osloskolen fra mandag 6. september

Mandag 6. september blir den første dagen med massetesting på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. 20 000 elever i videregående og 20 000 elever på ungdomstrinnet skal nå teste seg to ganger i uken, mandag og torsdag

Pressemelding / Publisert: 01.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Massetesting er viktig for at våre elever og ansatte skal ha en forutsigbar og trygg skolehverdag. Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig normal hverdag. Massetesting er viktig for å få til det, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo.

Smitten er klart størst blant de uvaksinerte, og spesielt blant barn og unge. Ved å gå over til faste regelmessige tester for alle elever i Osloskolen kan skolene holdes åpne, og det blir mindre omfattende oppfølgingen når en elev er smittet. I tillegg blir smitterisikoen lavere for den enkelte elev og lærer på skolen.

– Massetesting er et verktøy for en normal skolehverdag. Vi håper at det i tillegg vil gi oss bedre kontroll over smitten i skolene, sier Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo kommune.

Fakta om massetestingen

  • Målet er at alle elever i Osloskolen skal teste seg på fast og regelmessig, to ganger i uka.
  • Videregående skoler, ungdomsskoler og voksenopplæringen starter først. Vi er i gang med å planlegge massetesting på barnetrinnet.
  • Skolene får mellom to og fire ukes forsyninger av selvtester av gangen. Utsendingen av selvtester begynner onsdag 1. september.
  • Hver elev skal få åtte tester av gangen, som er fire ukers forbruk.
  • Elevene tester seg selv på faste dager, mandager og torsdager. Alle elevene på skolen må teste seg på de samme dagene.
  • Skolene velger om de vil organisere at elevene tester seg på skolen eller sende testene hjem med elevene.
  • Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene