Koronaviruset

Mange tilbud om smittvernutstyr til Oslo kommune

– Over 400 personer og bedrifter har tatt kontakt med oss siden i går med tilbud om smittevernutstyr. Vi er veldig glade for den store responsen, og går nå gjennom tilbudene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 19.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

OBS: Informasjon om spredning av koronaviruset og tiltak, endres fortløpende. Informasjonen i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon finnes på siden informasjon om korona og kommunens tiltak.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå. Kommunen sender ut jevnlige oppdateringer over tiltak og håndtering mot spredning av koronasmitte.

Nytt siste døgn

  • Mange tilbud om smittevernutstyr til Oslo kommune
  • Bekreftet smitte på flere sykehjem
  • Tilbud om barnehage og skole til særlig sårbare barn

Mange tilbud om smittevernutstyr til Oslo kommune

Byrådsleder Raymond Johansen oppfordret i går de som har tilgang på smittevernsutstyr som munnbind, smittefrakker, engangshansker, beskyttelsesbriller og åndedrettsvern om å kontakte kommunen. Siden oppfordringen i går kveld, har det kommet inn over 400 henvendelser med tilbud om smittevernutstyr.

– Vi har fått henvendelser fra veldig mange forskjellige, alt fra privatpersoner som har 50 munnbind liggende til store selskaper som ønsker å levere til oss. Det er gledelig at så mange vil bidra. Nå må disse tilbudene kvalitetssikres, vi må sørge for at utstyret holder nødvendig standard og vurdere innkjøpene mot anskaffelsesregelverket, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Smittevernutstyr er en knapphetsressurs i hele landet akkurat nå og det gjør situasjonen svært krevende. Oslo kommune mottok ekstra utstyr fra nasjonalt lager i går, og det fordeles til tjenestene våre der behovet er størst. Dette avhjelper situasjonen for en periode i Oslo, men vi er avhengig av nye leveranser, sier Johansen.

Leverandører og andre som sitter på godkjent utstyr kan fortsatt ta kontakt på e-postadresse suppliercovid19@uke.oslo.kommune.no.

Bekreftet smitte på flere sykehjem

En beboer med koronavirus døde på Hovseterhjemmet torsdag. Beboeren ble bekreftet smittet i helgen. I Oslo er det dermed to døde på sykehjem som var smittet med koronavirus, i tillegg til tre smittede beboere ved Ellingsrudhjemmet. Sykehjemsetaten i Oslo kommune har fått bekreftet utbrudd på flere sykehjem siste døgn. Alle de nye som er bekreftet smittet siste døgn er medarbeidere.

– At to beboere som har vært smittet med koronavirus har dødd på våre sykehjem understreker det store alvoret i situasjonen. Alle tiltakene vi nå gjør er for å skåne de mest utsatte blant oss. Jeg vil uttrykke dyp medfølelse til de som har mistet sine kjære, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi gjør alt vi kan for å begrense smitte på sykehjemmene våre. Alle ansatte med det minste tegn til luftveissymptomer blir bedt om å holde seg hjemme og vi har per i dag 279 ansatte i Sykehjemsetaten i karantene, sier byråd for eldre, helse og innbyggertjenester Robert Steen (Ap).

Avdelinger med smitte på sykehjem isoleres og de som har hatt nærkontakt settes i karantene. Det gjennomføres smitteoppsporing for å identifisere nærkontakter til smittede. Alle beboere og medarbeidere som får symptomer på luftveisinfeksjoner testes fortløpende.

Av totalt 10 000 medarbeidere er 279 medarbeidere i kommunale institusjoner og 253 i private institusjoner i hjemmekarantene. Det er lagt planer for å kunne drifte alle institusjoner med opptil 25 prosent fravær. Det vil også være aktuelt å bemanne opp sykehjemmene med helsepersonellet som har meldt seg de siste dagene. Pårørende på de berørte sykehjemmene kontaktes fortløpende med informasjon.

Tilbud om barnehage og skole til særlig sårbare barn

Kommunene ser at noen barn får det ekstra vanskelig når barnehager og skoler er stengt. Det er derfor besluttet at det også skal gis tilbud om tilsyn til særlige sårbare barn. Dette kan være barn med helseutfordringer eller omsorgsbehov som foresatte ikke kan ivareta, barn som fungerer som pårørende til familiemedlemmer med helseutfordringer eller barn med krevende diagnoser.

– Vi vet at det noen familier trenger ekstra hjelp nå, for å sikre at barna har et forsvarlig og trygt tilbud. Derfor åpner vi nå for at barn i familier med spesielle behov får komme i barnehagen eller skolen. Skolene og barnehagene skal ha kontakt med de familiene dette er aktuelt for, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hold avstand – også i vårsolen!

Det er vakkert vårvær i Oslo, og det kan bli folksomt på de mest populære utfartsstedene.

– Folk oppfordres til å holde seg hjemme så mye som mulig, men vi skjønner selvfølgelig at det også er et behov for å lufte seg i løpet av dagen. Det viktigste er at man holder avstand, også utendørs, og ikke samler seg i større grupper. Unngå lekeplasser og fotballbaner med mange mennesker. Gå helst en tur i nærområdet dit, unngå unødvendig reising i byen og ikke dra til de mest populære utfartsområdene, som Sørenga eller Tjuvholmen, med mindre det er nødvending, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)