Skole og utdanning

Møteplassen – et inkluderende samlingssted

Hver tirsdag samles engasjerte foreldre på «Møteplassen» på Bjørndal skole. Tilbudet er blitt et viktig samlingspunkt for voksne som har barn på skolen.

Aktuelt / Publisert: 20.06.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling — Utdanningsetaten

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Kalsoom Nasim og Nabila Hanif er skole-hjem-koordinatorer og driver «Møteplassen» ved Bjørndal barneskole. Foto: Pernille Opsahl Coward.
Kalsoom Nasim og Nabila Hanif er skole-hjem-koordinatorer og foreldre på Bjørndal nærmiljøskole. Sammen driver de «Møteplassen". Bilde: Pernille Opsahl Coward.

I Bydel Søndre Nordstrand er det et stort mangfold av familier som er flerspråklige. I møte med mange av familiene så Bjørndal skole et behov for å tilpasse informasjonen fra skolen. Derfor har de utviklet samlingsstedet «Møteplassen» for å sikre at flere foreldre blir inkludert og informert på et språk de forstår.

Skole-hjem-koordinatorene, Nabila Hanif og Kalsoom Nasim, driver Møteplassen sammen. Begge har barn på skolen, og møter derfor foreldrene både som mødre og ansatte. De opplever at samlingsstedet bidrar til bedre og tettere kontakt med flere av foreldrene ved skolen.

—Møteplassen fungerer som brobygger mellom skole, klasserom, foreldre og nærmiljø. Vårt mål er å etablere en relasjon til foreldrene, slik at vi skaper trygghet og tillit til hverandre. Det er viktig for oss at foreldrene opplever å bli sett og forstått, forteller Nabila.

Møteplassen ble til gjennom prosjektet «Bjørndal Fokus 5. — 7. trinn», som er en del av Områdesatsingene i Oslo. Bakgrunnen for prosjektet var at skolen så et potensial i å bli enda bedre på å involvere foreldrene i barnas skoleløp.

—Vi har flere tiltak for å involvere foreldre i skolehverdagen til barna, men vi så et behov for å inkludere dem i enda større grad. Derfor bestemte vi oss for å skape et fysisk samlingssted for å knytte tettere bånd med foreldrene.

"Møteplassen fungerer som brobygger mellom skole, klasserom, foreldre og nærmiljø. Vårt mål er å etablere en relasjon til foreldrene, slik at vi skaper trygghet og tillit til hverandre."
Nabila Hanif

Møteplassen har holdt dørene åpne siden våren 2022.

—Det er dugnadsånd og innspill fra foreldrene som har resultert i at vi åpnet dette samlingsstedet, forteller Nabila.

Det ukentlige samlingsstedet gir ikke bare mulighet for foreldre å møte hverandre, men også til å bli kjent med skolens ansatte. Åpningstidene er fra kl. 08:30-15:00 hver tirsdag.

—Hver uke har vi opptil ti foreldre som kommer innom for å få mer informasjon om barnas skolehverdag. Vi prater over en kopp te, kaffe og en lett matbit, sier Nabila.

Forenkler informasjon

—På Møteplassen kan foreldre enkelt få svar på det de lurer på. Vi tar for oss alt fra timeplaner og skolemeldinger, til pakkelister til turdager, organisering av bursdager, fritidsaktiviteter, ferietilbud og mer, sier Nabila.

Kalsoom forteller at foreldre også spør om hvilke aktiviteter som foregår i bydelen utenom skolen. Dette kan for eksempel være spørsmål rundt åpen barnehage, hvordan foreldre kan kontakte og spørre om hjelp fra forskjellige bydelstjenester, og melde seg på kurs gjennom Frivilligsentralen.

—Ved å ha et samlingssted blir vi kjent med foreldrene på en helt annet måte. Vi tror at Møteplassen kan bidra til å senke terskelen for å søke hjelp eller veiledning. For foreldre som har kort botid i Norge og har behov for ekstra støtte, er dette ekstra viktig, forteller Kalsoom.

Foreldrene har vært med på dugnad og utformet møteplassen sammen med Nabila og Kalsoom.
Foreldrene har vært med på dugnad og utformet møteplassen sammen med Nabila og Kalsoom. Bilde: Pernille Opsahl Coward.

  • Bjørndal skole ligger i Bydel Søndre Nordstrand. Barneskolen har om lag 400 elever på 1.-7. trinn og har over 90 ansatte.
  • Prosjektet «Bjørndal Fokus 5.-7. trinn» har pågått siden mars 2022 og varer til januar 2024.
  • Gjennom prosjektet jobber skolen med å styrke innsatsen på mellomtrinnet og utforske en helhetlig tilnærming til arbeid med elevene på 5.-7. trinn. Dette gjøres blant annet gjennom økt involvering og inkludering av foreldre i barnas skole- og fritidsliv.
  • Prosjektet eies av Utdanningsetaten og gjennomføres på Bjørndal Skole. Bydel Søndre Nordstrand er en samarbeidspartner i prosjektet.
  • Områdesatsingene i Oslo, ved Delprogram oppvekst og utdanning, finansierer prosjektet. I Bydel Søndre Nordstrand har satsingen fått navnet «Oslo sør-satsingen».

Relasjonskultur

Nabila legger vekt på betydningen av å skape en positiv relasjon mellom skolen og hjemmet.

Gjennom initiativer som møteplassen og andre tiltak legger skolen til rette for å inkludere og involvere foreldrene i barnas skole- og fritidsliv. I tillegg fremhever Nabila verdien av å ha foreldre med ulik kulturbakgrunn på skolen.

—Dette skaper en mangfoldig, inkluderende og berikende skolekultur. For å møte mangfoldet må vi som skole også tilpasse vår kommunikasjon og informasjon slik at alle forstår den, sier Nabila.

Dette er spesielt viktig for familiene som eksempelvis har kortere botid i Norge og mindre erfaring med å lese og forstå norsk.

For noen foreldre er det naturligvis ikke alltid like lett å forstå informasjonen som sendes med hjem i sekken og gjennom skolens digitale meldingsverktøy, Skolemelding. Møteplassen spiller derfor en viktig rolle i å sikre at flere foreldre får tilgang på informasjon om barnas skolegang, foreldremøter, ukeplaner og aktiviteter på en forståelig måte. Både Nabila og Kalsoom er flerspråklige og kan også tilpasse informasjonen på andre språk enn norsk og engelsk.

I følge Nabila har Norge tradisjonelt sett en «informasjonskultur». Hun peker på kommunikasjon som for eksempel formelle møter, og innkallinger og agendaer.

—Hvis vi snur litt på denne veien for å informere, så kan det være at vi treffer flere. Flere av foreldrene ved skolen har erfaring fra en «relasjonskultur». Det betyr at man ofte treffes i en mer uformell setting, snakker sammen og gjerne spiser sammen. Informasjon utveksles med andre ord i en mer avslappet og uformell setting.

Nabila og Sumaira (f.v.) ser sammen på alt fra timeplan til fritidsaktiviteter.
Nabila og Sumaira ser sammen på alt fra timeplan til fritidsaktiviteter. Bilde: Pernille Opsahl Coward.

Besøker Møteplassen ofte

En av foreldrene som ofte besøker Møteplassen er Sumaira Asif. Hun er mamma til tre og har en 1. klassing som begynte på skolen i fjor høst. Som ny forelder ved skolen har samlingsstedet vært ekstra viktig.

—Møteplassen er et viktig sted for meg. Her føler jeg meg både trygg og ivaretatt som forelder.

Sumaira ønsker å involvere seg mest mulig i barnets skolegang. Hun får hjelp og støtte gjennom Møteplassen.

- Jeg forstår mer av ukeplanen og AKS. Dette gjør at jeg føler meg mer koblet på skolen og hvordan jeg kan forberede barnet mitt på det som skjer ved skolen, som for eksempel turdager og andre aktiviteter utenom skolen, sier Sumaira.

I tillegg til prosjektet «Bjørndal Fokus 5. — 7. trinn» og Møteplassen, jobber skolen med flere tilnærminger for å involvere foreldre.

—For eksempel inviterer vi dem inn til å være trafikkvakter om morgenen, spre glede i skolegården i friminuttene eller bidra som trenere i fritidsaktiviteter, forteller Nabila.

Gjennom engasjementet til foreldre som Sumaira og de ulike initiativene ved Bjørndal skole, setter skolen kurs mot å styrke samarbeidet mellom skole og foreldre. På den måten bidrar de sammen til at alle kan være aktive deltakere i barnas skoleliv.

Prosjektet «Bjørndal Fokus 5. — 7. trinn» pågår til januar 2024.

Tekst: Pernille Opsahl Coward