Fyll dagene

Lokal frivillighet kan søke økonomisk støtte

Oslo kommune ønsker å tilrettelegge og støtte frivillig aktivitet. Nå kan du søke om midler fra bydelen til tiltak som er i tråd med vår nye Frivillighetsplan.

Aktuelt / Publisert: 16.10.2023

Av Bydel Nordre Aker

Menneskesilhuetter speilet i vanndam
Frivillighet er gøy og gir deg mulighet til å lære av andre mennesker. Bilde: Liz Palm/Oslo kommune.

For nesten syv år siden utarbeidet Oslo kommune en frivillighetsmelding i samarbeid med frivillig sektor.

– Med frivillighetsmeldingen ønsker vi å gjøre det enklere å være frivillig, sa Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet da meldingen kom i desember 2016.

Bydel Nordre Aker er en bydel som satser på frivillighet. Frivillighet er et viktig verktøy for å redusere og utjevne sosiale og økonomiske ulikheter i samfunnet. Frivillighet hjelper oss med å styrke deltakelse, nettverk og medbestemmelse.

– At frivillighet er løsningen til mindre utenforskap og større samhold ligger i frivillighetens natur. Den største glede du kan ha, er å gjøre andre glad, hevder primus motor for Frivillighetssatsningen i bydelen vår, Heidi Nordal.

– Som kommune og bydel skal vi støtte frivillig aktivitet gjennom tilrettelegging, koordinering, dialog og samarbeid. Vi skal fortsatt gjøre det enklere å være frivillig, bidra til bedre samarbeid mellom bydel og frivillige, og ikke minst bedre samarbeidet internt i bydelen og mellom de frivillige, forteller bydelsdirektør Trine K. Urholt.

Her kan du lese vår nye Frivillighetsplan som gjelder fra 2023 til 2027

Lenke til Frivillighetsplanen

Søk lokale Frivillighetsmidler

Bydelsutvalget har satt av én million kroner til Frivillighetsmidler i budsjettet for 2024 til å støtte tiltak som stimulerer bedre nærmiljø i bydelen gjennom frivillig innsats og bærekraftig utvikling. I fjor kom det inn 62 søknader på til sammen 2.506.610 kroner. 55 av disse fikk tilsagn på hele eller deler av søknadsbeløpet.

I 2024 vil tiltak som støtter opp om satsinger i bydelens nye frivillighetsplan vektlegges ved tildeling av Frivillighetsmidler. Du kan lese mer om betingelser og søke på Frivillighetsmidler her

Husk å søke før 1. desember!

Har du lyst til å bli frivillig?

Går du med et ønske om å hjelpe andre? Ta gjerne kontakt med en av Frivillighetssentralene våre eller bydelen!

Frivillighetssentralen på Grefsen Kjelsås

https://grefsen.frivilligsentral.no/

Sogn Frivilligsentral

https://sogn.frivilligsentral.no

Send epost til bydelen

frivillighet@bna.oslo.kommune.no