Politikk

Kraftfulle grep for å styrke helsehusene i Oslo

​​Torsdag 30. mars avgir byrådet sak om omorganisering av helsehus i Oslo. Målet er å tilpasse og forbedre tjenestene til pasientene, pårørende og ansatte.​

Pressemelding / Publisert: 28.03.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for helse

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Beboer på helsehjem får pleie av ansatt.
Beboer på helsehjem får pleie av ansatt. Bilde: Magnus Ross.

– Vi blir flere eldre. Vi har lenge visst at dette ville komme, men det er nå det skjer. Det er først og fremst bra at vi lever lenger. Samtidig krever det at vi må ruste opp tilbudet. Vi skal sikre at folk får den hjelpen de trenger når de trenger den, og vi en styrking og endring i organiseringa av Oslos helsehus. Det er også viktig at disse institusjonene er et attraktivt og trygt sted å jobbe, for vi kommer til å trenge flere ansatte i denne sektoren i årene som kommer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Hvert år får mer enn 5000 pasienter i Oslo et tilbud ved kommunens helsehus.

Som innbygger i Oslo skal man være trygg på at man får forsvarlige tjenester når man trenger det. Flere eldre bor lengre hjemme og færre flytter på langtidshjem nå enn tidligere. Beboere på langtidshjem er også sykere enn tidligere og mange har hatt flere innleggelser både på sykehus, Kommunal akutt døgnopphold (KAD) og helsehus i forkant.

Kan styrkes med rundt 80 årsverk

Pasientene på helsehus oppleves som sykere og mer ressurskrevende. De har ofte sammensatte sykdomsbilder, alvorlig demenssykdom eller kan ha utagerende adferd. Dette tar byrådet på alvor, og legger frem en sak hvor vi foreslår kraftfulle grep for sikre trygghet for pasienter og ansatte.

Med den foreslåtte omorganiseringen og tiltak som ble satt inn i januar vil helsehusene kunne styrkes med om lag 80 årsverk.

– Nå gjør vi helsehusene mer robuste for utfordringene som vi har sett og vil møte fremover. Nye pasientvarslingssystem, styrket mottaksapparat av pasienter og egne spesialiserte avdelinger for mennesker med samme type behov vil føre til hevet kvalitet i tjenesten for det beste for pasientene, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund.

– Disse grepene skal til sammen gi en tryggere, bedre og mer forutsigbar hverdag for pasienter, pårørende og ansatte. Denne saken er for viktig til å gjøre til en enkeltstående valgkampsak. Jeg håper derfor alle i bystyret vil samle seg om de foreslåtte grepene, avslutter byråden.

Dette foreslår byrådet

Spesialisering for å møte pasientenes behov

Byrådet foreslår nå at vi i større grad skal spesialisere helsehusene. Det betyr at det blir egne plasser for rehabilitering, for avklaring av veien videre og egne skjermede plasser for dem som har behov for det på hvert enkelt helsehus. På avklaringsplassene vil også de som trenger avansert medisinsk behandling være.

Vi foreslår også å skille ut avlastningsplasser fra helsehusene. Ved å spesialisere helsehusene slik vil vi øke kvaliteten i tjenesten og heve kompetansen hos ansatte til det beste for pasientene.

Bedre mottak av pasientene

For at rett pasient skal komme til rett behandling, oppretter vi nå tverrfaglige mottaksteam med sykepleier- og legekompetanse som skal vurdere hvilke tjenester pasientene skal få.

I disse teamene skal også bydelen, som beslutter hvilket tilbud pasientene skal ha, være representert. Dette vil føre til en bedre faglig vurdering av hvilken behandling som skal gis og mer forutsigbarhet for helsehusene når de i større grad vet hvilke pasienter de skal ta imot. Teamene vil være til stede på helsehusene hverdager mellom kl. 08:00-22:00.

Styrker bemanningen

Bemanning på kveld styrkes på Ullern helsehus og Solfjellshøgda helsehus. Det er nasjonalt besluttet at nye sykehjem skal bygges med enheter med 6–8 boenheter i en gruppe.

Dette settes også som krav til kommunene for å oppnå husbanktilskudd til nye sykehjem. Det gir en mindre effektiv arbeidsmåte og dermed behov for flere ansatte på kveldsvakt både på Solfjellshøgda helsehus og Ullern helsehus. Dette vil skape mer trygghet for pasientene og støtte for de ansatte.

Tar i bruk mer velferdsteknologi

Byrådet styrker arbeidet med velferdsteknologi, for å få på plass systemer som skaper trygghet for pasientene og gode arbeidsmåter for de ansatte. Alle fire helsehusene får moderne digitale pasientvarslingsanlegg med integrert digitalt tilsyn.

Dette gir mulighet for stemmebasert varsling, mulighet for å kommunisere med pasientene via høyttaler, lokalisere pasienter som varsler, automatisk dørlås som bare tillater ansatte og pasient å komme inn på rom og hendelsesbasert digitalt tilsyn.

Følg behandlingen av saken i byråd.

For byrådsleder

Telefon

For byråd for helse, eldre og innbyggertjenester

kommunikasjonsrådgiver Tuva Otterlei Blikom
Telefon