Helse og omsorg

Koronavert-jobben åpnet nye dører

107 ungdommer jobbet som koronaverter under pandemien på Stovner. For mange av dem ble koronavert-jobben en vei inn i videre utdanning og arbeid. Nå har ungdommene selv skrevet en rapport som oppsummerer koronavert-prosjektet i Bydel Stovner.

Aktuelt / Publisert: 03.05.2023

Av Byrådslederens kontor — Bydel Stovner

To unge gutter med munnbind og refleksvest står ved en vegg på høyre side, på et kjøpesenter, Stovner Senter. De har sprayflasker med hånddesinfeksjon og munnbind i hendene. Ungdommene ser inn i kamera.
Koronavertene var et fast syn på Stovner Senter i 16 måneder under pandemien. Bilde: Sarah Pierstorff.

– Folk ble positivt overrasket. De hadde egentlig ikke så stor tro på at vi ungdommer kunne gjøre den jobben vi hadde som koronaverter. Jeg syns vi gjorde et veldig godt prosjekt, sier Kevin Khan (21).

Han har vært med på å skrive rapporten som oppsummerer koronavert-prosjektet i Bydel Stovner. I rapporten har de intervjuet innbyggere i Stovner bydel, og ungdommene som jobbet som koronaverter.

– Jeg lærte mye om meg selv og andre gjennom å være koronavert. Det var ikke bare det å dele ut munnbind og hånddesinfeksjon, vi pratet også med folk. Mange var frustrerte, lei seg, noen hadde mista jobben. Koronavert var en krevende jobb, men jeg lærte så mye om mennesker, sier Arian Ahmad (22). I dag jobber han som bydelsvert på bydelstorget til Bydel Stovner. Arian ønsker å jobbe med mennesker videre i yrkeslivet, og planen er å bli sosionom.

  • For å bli ansatt som koronavert måtte man være mellom 18 og 23 år og bo i Stovner bydel. Rekruttering skjedde via Instagram.
  • Til sammen 107 ungdommer fra Stovner ble ansatt av Bydel Stovner som koronaverter under pandemien. Koronavert-prosjektet varte fra november 2020 til mars 2022.
  • I hovedsak var koronavert-jobben en positiv opplevelse for ungdommene. De fikk nye erfaringer, egen inntekt, bidra i samfunnets innsats mot korona og de fikk mye positiv oppmerksomhet, både fra innbyggere, politikere og i medieoppslag.
  • Koronavertene opplevde også krevende situasjoner med drapstrusler, rasisme og seksuell trakassering.
Til venstre, to unge menn, den ene holder opp rapporten fra koronavertene. Til høyre en kvinne og en ung mann til. De står inntil en grønn vegg.
Fra venstre, Oussama Sealiti, Kevin Khan, prosjektleder Iselin Havstein Glover og Arian Ahmad. Bilde: Sarah Pierstorff.

Viser fram ressursene

Da covid-smitten skjøt i været i Oslo høsten 2020, var Bydel Stovner først ute med koronaverter. Lokal ungdom skulle ivareta smittevernet gjennom å dele ut munnbind og hånddesinfeksjon og informere om smittevernreglene på Stovner Senter, etter hvert også på andre knutepunkter i bydelen. Andre bydeler og kommuner fulgte seinere denne modellen og ansatte ungdom som koronaverter.

– Jeg er utrolig stolt over koronavertene våre. De tok mye ansvar, var profesjonelle og ga trygghet til innbyggerne. De bidro selv med å lage arbeidsinstruksen. Koronavert-prosjektet var en fin måte å synliggjøre de ressursene vi har blant ungdom på Stovner, sier prosjektleder Iselin Havstein Glover.

Jobben var i stor grad drevet av ungdommene selv. En del av ungdommene fungerte som arbeidsledere for vaktlagene, hvor de fikk ansvar for organisering av vakter og oppfølging av vertene. Arbeidslederne fikk lederkurs og verdifull ledererfaring for seinere yrkesliv.

Oussama Sealiti (22) hadde fått mange jobb-avslag da han ble ansatt som koronavert i 2021. Etter hvert ble han arbeidsleder, og fikk stadig større ansvar i koronavert-prosjektet. I dag er han prosjektmedarbeider på jobbsentrene på Stovner og Haugenstua, og miljøarbeider på ungdomsklubben Blokk 58.

– Noe av det beste med koronavert-jobben var samholdet i pauserommet. Og vi fikk mange positive kommentarer fra innbyggerne, de satte pris på at vi var der og passet på, sier Oussama.

Les koronavertenes rapport her.

"Dette var min første ordentlige jobb, og jeg tok til meg mye erfaring og en rekke gode kvaliteter som kommer til å hjelpe meg videre i livet."
Koronavert (18)