Koronaviruset

Koronakrisen kan gi milliardtap for Oslo kommune

– Koronakrisen gir kommunene økte utgifter og mindre inntekter, og regjeringen har ennå ikke garantert at kommunene vil bli kompensert for merkostnader og bortfall av inntekter. Jeg er dypt bekymret for at Kommune-Norge er på vei ut i en økonomisk krise som vil tvinge fram kutt i barnehager, skoler, eldreomsorg, klimatiltak og kommunale tjenester, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 26.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

OBS: Oslo kommune jobber fortløpende med tiltak mot spredning av koronaviruset. Innholdet i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon finnes på samlesiden Koronavirus: Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Oslo kommune.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå. Kommunen sender ut jevnlige oppdateringer over tiltak og håndtering mot spredning av koronasmitte.

Nytt siste døgn

  • Byrådet med brev til finansministeren: kommunene må kompenseres for koronakrisen
  • Følg møter i bystyret på nett
  • Digitale kulturtilbud fra Oslo kommune

Kommunene må kompenseres for koronakrisen

Byrådet i Oslo har i dag sendt et brev til finansminister Jan Tore Sanner. Oslo kommune uttrykket i brevet bekymring for den økonomiske situasjonen, og forventer tydelige signaler fra regjeringen på hvordan kommunene skal kompenseres for ekstraordinære utgifter, skattesvikt og bortfall av brukerinntekter:

– Koronakrisen påfører kommunene ekstraordinære kostnader, både på kort og langt sikt, samtidig som inntektene fra skatt og brukerbetaling blir betydelig redusert. For Oslo kommune kan det være snakk om flere milliarder i tap i året. Å sikre kommunenes økonomi er avgjørende for at kommunene skal kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne også etter at den akutte krisen er over, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Kommunene er en stor og viktig del av norsk økonomi, og en av fem sysselsatte jobber i kommunesektoren. I tillegg er kommunene store innkjøpere av varer og tjenester fra næringslivet. Det er viktig at vi nå ikke må avlyse anbud på grunn av usikkerhet rundt egen økonomi. Kommunene kan gå foran i å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i sine prosjekter, noe som kommer hele næringslivet til gode. Men det krever at vi har økonomi til det. Dårlig kommuneøkonomi, vil raskt gå utover hele Norges økonomi, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Når kommunale publikumsinstitusjoner som svømmehaller, museer, kollektivtransport, skole og barnehage stenger, får kommunen reduserte inntekter. Kombinert med en betraktelig nedgang i inntekter fra blant annet bompenger og kollektivtransport, utgjør dette et bortfall av inntekter på flere hundre millioner kroner i måneden for Oslo kommune. Foreløpig er det kun på barnehage og aktivitetsskole det er kommet direkte signaler fra staten om kompensasjon for bortfall av brukerbetaling.

– Dersom slike signaler ikke kommer raskt, kan vi bli nødt til å kutte ned på all aktivitet som ikke er samfunnskritisk for å sikre kommuneøkonomien, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Les hele brevet fra Byrådet til finansministeren (PDF 0,1MB)

Følg møter i bystyret på nett

Publikum og media kan følge åpne politiske møter på nett. Dette gjelder møter i bystyret og bystyrets utvalg.

  • Gå til Oslo kommuneTV for å følge møtene direkte eller i opptak.
  • I eInnsyns møtekalender finner du oversikt over de politiske møtene. Der finner du også saksliste og protokoll med vedtak fra møtet.

Digitale kulturtilbud fra Oslo kommune

Oslos mange kulturinstitusjoner holder stengt, men heldigvis lages det digitale kulturopplevelser og aktiviteter. Her er noen av stedene du kan få kulturelt påfyll hjemmefra:

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +4799 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)