Koronaviruset

Koronaevaluering: Grunnberedskapen var god

Oslo kommunes evaluering av pandemihåndteringen er nå klar. Det er det største evalueringsarbeidet kommunen noensinne har gjort.

Pressemelding / Publisert: 16.12.2022

Av Oslo kommune

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Illustrasjon av tre mennesker med piler mellom dem som indikerer en meters avstand.
Hold avstand - Gjør det for Oslo (illustrasjon). Bilde: Oslo kommune.

Det viktigste målet har vært å få kunnskap om styrker og svakheter til bruk for læring og forbedring, slik at virksomhetenes og kommunens evne til krisehåndtering styrkes.

Alle virksomheter i Oslo kommune har laget sine egne rapporter.

Hovedrapporten bygger på alle virksomhetenes evalueringer, og er tilgjengelig her.

– Jeg er glad for at de samlede evalueringene viser at beredskapen i kommunen er god. Samtidig beskriver rapporten hva vi kan lære av og flere forbedringspunkter vi skal ta med oss framover. At mye fungerte bra skyldes i stor grad ansatte og virksomhetenes evne og vilje til å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver, og at innbyggerne fulgte våre råd og anbefalinger i en usikker tid, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Alle kommunens virksomheter har gjort sine egne vurderinger, som så er sammenfattet av Beredskapsetaten i en samlet hovedrapport. Denne grundige og omfattende egenevalueringen har bidratt til å sikre involvering, og legger til rette for at læringen spres, diskuteres og tas med videre i det daglige arbeidet med utviklingen av kommunen, sier beredskapssjef Ann Kristin Brunborg.

Rapporten viser også at fleksibilitet i tjenestene tilpasset ulike målgrupper var viktig.

"Det kanskje viktigste vi har lært er at vi må tilpasse tjenestene våre og kommunikasjonen vår til ulike grupper."
Byrådsleder Raymond Johansen

- For eksempel gikk testingen veldig opp i bydeler med lav testing da vil tilbød mobile teststasjoner og drop-in, altså at man ikke trengte å bestille time for å få testet seg.

Gjennom evalueringen har det kommet opp mange forbedringspunkter. Blant annet peker evalueringen på at kommunens planverk ikke var dimensjonert for å håndtere en langvarig krise, at det i en innledende fase var flere virksomheter som opplevde uklare linjer og at det ikke alltid var nok tid til å kommunisere internt i organisasjonen.

– Gjennom denne evalueringen får vi opp mye av det som kunne og skulle vært løst bedre, både fra virksomhetene og fra enkeltansatte. En av hovedgrunnene til at det er så viktig å lære av kriser vi har vært gjennom, er å være bedre forberedt til den neste. Da må vi gå grundig til verks, og det har vi virkelig gjort nå. Utfordringen for alle nivåer av Oslo kommune nå, er å ta tak i disse lærdommene, slik at vi lærer mest mulig og står bedre rustet for framtida, sier Raymond Johansen.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt §8 stiller krav til kommunen om å gjennomføre evaluering etter øvelser og uønskede hendelser for å lære. Rapporten blir nå oversendt bystyret for videre behandling.

Pressekontakt

Telefon