Koronaviruset

Kontakt med gjester på Louise Restaurant & Bar

Oslo kommune anbefaler at alle som var på Louise Restaurant & Bar på Aker Brygge fredag 26. november etter kl. 18.00, som ikke allerede har fått oppfølging, om å kontakte Oslo kommune på telefon 47697010.

Pressemelding / Publisert: 04.12.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

For å hindre ytterligere smittespredning ønsker Oslo kommune at de gjestene som ikke har vært i kontakt med kommunen tester seg med PCR-test på et kommunalt testsenter og unngår kontakt med andre frem til negativt testsvar foreligger.

Oslo kommune samarbeider med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om oppfølging av smitteutbruddet.

Pressekontakt
Kommunikasjonssjef Helseetaten Christian Ekker Larsen
E-post: kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no