Miljø og klima

Klimagassutslippene i Oslo økte i 2022

Nye tall fra Miljødirektoratet viser at klimagassutslippene i Oslo økte med 0,3 prosent fra 2021 til 2022. Siden 2009 har utslippene i Oslo blitt redusert med 28 prosent. Byrådet i Oslo vil øke tempoet i klimapolitikken.

Pressemelding / Publisert: 13.12.2023 / 14.12.2023 / 18.12.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Vinter i Oslo.
Veitrafikk står for halvparten av utslippene. Bilde: Liz Brendeløkken Palm / Oslo kommune.

– Dette er for svake tall, og krever at vi som har tatt over styringen i byen øker tempoet i klimapolitikken. Det nye byrådet vil føre en effektiv og resultatorientert klimapolitikk som reduserer utslippene raskere. Siden vi tiltrådte har vi allerede foreslått 100 millioner friske kroner til klima- og energifondet, som vil gjøre det lettere å kutte utslipp for både næringsliv og folk flest. Byrådet vil også få enda flere til å reise kollektivt ved å senke prisen på månedskort, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Utslippene i Oslo økte innenfor oppvarming, sjøfart, industri, olje og gass. Den største utslippsøkningen er på oppvarming (+13 000 tonn), som i stor grad kan forklares med at det var et kaldt år med høye strømpriser. Samtidig går utslippene fra veitrafikk, energiforsyning og maskiner ned. Det er positivt, siden dette er de tre sektorene som gir de største utslippene i Oslo.

– Det er alvorlig at Oslo ikke har lyktes bedre i klimapolitikken, på tross av at dette har vært viktig en prioritet gjennom mange år. Det forteller både at det er vanskelig å kutte utslipp raskt, og det forteller at vi er nødt til å gjøre ting annerledes fremover. De neste fire årene vil det blågrønne byrådet forsterke Oslos klimaarbeid med tiltak som bidrar til faktiske utslippskutt, blant annet storstilt elektrifisering, økt produksjon av fornybar energi og karbonfangst på Klemetsrud, sier byråd for miljø- og samferdsel, Marit Vea (V).

Trenger staten på laget

Skal Oslo klare å kutte utslipp av klimagasser, er kommunen avhengige av at staten gir Oslo og andre byer flere virkemidler å ta i bruk.

– Oslo er en ambisiøs og grønn kommune, med et næringsliv som ligger langt fremme i klimaarbeidet. Nå trenger vi at staten slutter å legge kjepper i hjulene for oss, og gir oss lov til å stille klimakrav til bygg og anlegg, og at vi får lov til å teste ut nullutslippssone. Lykkes Oslo, vil regjeringen også komme nærmere sitt klimamål. Derfor ber jeg innstendig om at staten vil la oss ta nye virkemidler i bruk. Det trenger vi for å kutte utslipp raskere, fortsetter Vea.

Utslippene fra veitrafikk må videre ned

2022 var et gjennombruddsår for utslippsfri og biogassbasert tungtransport i Oslo, som har langt flere utslippsfrie og biogassdrevne lastebiler enn resten av landet. Det skyldes blant annet innføringen av fritak i bomringen for biogasslastebiler fra 1. september 2022 og premiering av de som kan tilby utslippsfrie/biogassdrevne lastebiler i våre anskaffelser. Det er likevel for tidlig til at det ga utslag på 2022-klimaregnskapet (utslippene holdt seg stabilt sammenlignet med 2021).

– Veitrafikk står for halvparten av utslippene av klimagasser i Oslo, så vi må lykkes med klimatiltak i denne sektoren. Denne våren skal vi lande en Oslopakke 3-avtale som bidrar til større utslippsreduksjoner og jobbe for at staten lager en Nasjonal transportplan som er i tråd med klimamålene, sier Vea.

Behov for å forbedre klimaregnskapet

Det er svakheter i klimaregnskapet til Miljødirektoratet som gjør at ikke alle Oslos reduksjoner av klimautslipp fanges opp. Et eksempel er utslippsfrie byggeplasser, der over halvparten av energien på Oslo kommunes egne byggeplasser var elektriske i 2022. Dette er et resultat som fører Oslo helt i front i verden, men klimagassregnskapet ikke fanger opp dette.

– Regjeringen må sørge for et bedre klimaregnskap som fanger opp de faktiske klimatiltakene som kommunene gjennomfører, sier Vea.

Endring 18.12.2023: Miljødirektoratets første publisering 13. desember 2023 kl. 10 inneholdt feil i noen tall. Ny publisering 18. desember viste at Oslo hadde en økning i utslipp fra 2021 til 2022 på 0,3 prosent i stedet for 2,4 prosent som vist i første publisering. De nye tallene viser videre at Oslo hadde en reduksjon i utslipp fra 2009 på 28 prosent i stedet for 27 prosent. Feilen gjaldt energiforsyning, der det var en reduksjon i stedet for en økning som første publisering viste. Dette ble rettet 18. desember i pressemeldingen.

Pressekontakt

For kommentarer fra politisk ledelse

Audun Gotaas Bonde

Byrådssekretær, byråd for miljø og samferdsel
Telefon