Koronaviruset

Ingen av regjeringens lettelser innføres i Oslo

– Vi må ha strengere regler i Oslo enn i resten av landet. Ingen av de nasjonale lettelsene som regjeringen har åpnet for kan innføres i Oslo nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 08.10.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har opphevet den nasjonale skjenkestoppen, og lagt opp til en trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne. Det har blitt åpnet for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer. I tillegg at det er tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Byrådet har i dag besluttet ikke å gjennomføre noen av lettelsene. Samtidig forlenger byrådet følgende tiltak i Oslo:

  • Maksimalt 10 personer i private sammenkomster.
  • Påbud om munnbind i kollektivtransporten når man ikke kan holde en meters avstand.
  • Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
  • Påbud om å ha et system for registrering av gjester for skjenkesteder.
  • Alle arbeidsgivere oppfordres til å praktisere hjemmekontor dersom det er mulig.
  • Befolkningen oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport.
  • Skjenkestopp fra kl. 24.00.

Byrådet mener hovedutfordringen fremover er etterlevelse av tiltakene, og politiet har varslet at de vil bidra til å sikre bedre etterlevelse av tiltakene.

– Vi i oslopolitiet vil fortsette å gi råd og veilede innbyggerne i Oslo. Der det er behov gir vi pålegg. Brytes smittevernreglene risikerer man bøter. Nå står vi enda sterkere sammen med kommunen for å få ned smittetallene i byen vår, sier politimester Beate Gangås.

Oslo politidistrikt har så langt registrert 174 saker relatert til koronautbruddet i Oslo. 84 av sakene gjelder brudd på karantene eller isolasjon, og det har blitt gitt bøter i størrelsesorden 5000 til 22 000 kroner, avhengig av om bruddene har vært gjentatt.

Oslo opplevde en økning i antall smittede etter sommeren. De siste tre ukene har imidlertid smittetallene være stabile med unntak i går, 7. oktober, der smittetallet var det høyeste siden april.

– Mye tyder på at dagens høye tall med 80 smittede henger sammen med høstferien. Omtrent 3000 færre tester ble gjennomført i høstferien enn uka før. Mange oslofolk har vært bortreist i høstferien og vært samlet på små hytter i kommuner med mindre strenge begrensninger enn i Oslo. Mange har nok utsatt testingen til de kom hjem, sier byrådsleder Johansen.

Les byrådssaken om endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo (PDF)

Se pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 08.10.20

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 08.10.20

Kontakt oss