Byutvikling

Hva skal til for å forbedre en bydel?

Studenter fra OsloMet har i forbindelse med Locus, et internasjonalt samarbeid, gjort feltarbeid i Bydel Søndre Nordstrand. Samarbeidet skal skaffe ny kunnskap om byutvikling.

Aktuelt / Publisert: 05.06.2024

Av Bydel Søndre Nordstrand

Tre benker rundt en bålpanne.
Skilpaddeplassen på Mortensrud er en ny møteplass i bydelen. Flere skoler, innbyggere og aktører bruker parken til å ha aktiviteter. Bilde: Des Rosiers/Bydel Søndre Nordstrand.

På bachelorstudiet Sosialt arbeid på OsloMet er samarbeidsprosjektet "Locus" innarbeidet i et av emnene. Studentene har stått på ulike steder i Bydel Søndre Nordstrand, og intervjuet innbyggere for å forstå bedre hvordan de opplever trivsel i eget nærmiljø, og hva som skal til for å forbedre tilbudene, tjenestene og grøntområdene i bydelen.

"Det å ha en tett kontakt med universitetet og innbyggerne i bydelen er kjempeviktig. Dette gjør at man ruster fremtidens ansatte til å ha en større forståelse for hva lokalbefolkningen har behov for"
Brynjar Uddu, Seksjonsleder avdeling oppvekst og nærmiljø

Hensikten er å gjøre fremtidens sosialarbeidere enda mer rustet til å se hva de individuelle bydelene har behov for. Samarbeidet har gjort det mulig for bydelen å etablere en mer direkte kobling med studentenes praktiske forskning, samt utnytte innsikten de har fått. I tillegg fikk representanter fra bydelen muligheten til å bli med på en felttur til Madrid.

Hva sa innbyggerne i bydelen vår?

Når man ser på funnene gjort i Bydel Søndre Nordstrand kommer det fram at mange innbyggere trives i egne omgivelser. Et betydelig antall innbyggere hadde ikke opplevd eller observert noe kriminelt. Selv om noen kjente på en frykt for at noe slikt kunne ramme dem, hadde de fleste en følelse av trygghet og mente at Søndre Nordstrand var relativt tryggere enn andre områder i Oslo.

Under samtalene møtte studentene mange som uttrykte at de var veldig fornøyde med det brede spekteret av rekreasjonsaktiviteter og fasiliteter som er tilgjengelige for innbyggerne, spesielt den yngre befolkningen. Samtidig har studentene også kommet i kontakt med enkeltpersoner som fremhevet nødvendigheten av flere aktiviteter, ikke bare for unge, men også for voksne og de eldre.

Studenter fra OsloMet forteller om feltarbeid i Bydel Søndre Nordstrand

Byliv eller landlig idyll?

I feltarbeidet til Locus så var det viktig å finne ut hvordan boligkvaliteten opplevdes. De møtte på mange som var fornøyde med sine boliger. En større andel av disse var også selveiere.

I Søndre Nordstrand fins det store områder med grøntområder. Dette ble omtalt av flere innbyggere som noe av det beste med Søndre Nordstrand. Mange enkeltpersoner uttrykte betydningen av å ha lett tilgang til naturen, og noen nevnte det til og med som en avgjørende faktor i deres beslutning om å flytte til området.