Barnehage

Henger med digitalt

Bydelen har i lang tid jobbet med et digitalt prosjekt der man ser på tilrettelegging av en ny digital tilværelse, med hjemmekontor og hybride møter. Men, i bydelen er det også mange ansatte som ikke jobber stasjonært, som jobber ute i førstelinja - for eksempel i barnehagene og hjemmetjenesten. De har ikke jobbet hjemme under pandemien og har ikke hatt digitale løsninger.

Aktuelt / Publisert: 24.10.2022

Av Bydel Frogner

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Både styrer og ped.leder i Skillebekk barnehage ønsker digitaliseringen velkommen
Bilde: R.Heggem.

- Dette er et stort skritt i riktig retning!

Pedagogisk leder i Skillebekk barnehage, Sven Inge Røste er ikke i tvil når han snakker om det nye digitale utstyret han og hans kolleger har fått.

- Det at vi nå henger med i den digitale tidsalder sender også et signal om vår profesjonalitet, og at vårt yrke er og forblir en sentral del av samfunnet vårt.

Sven Inge og kollegaene i fire andre barnehager i Frogner bydel har vært utsatt for et digitalt utstyrs – og oppgraderingsprosjekt det siste året.

Digitalt løft for alle ansatte

Etter pandemien har ansatte som jobber stasjonært blitt vant til en hybrid hverdag med teams-møter og nye digitale løsninger. Det ble derfor viktig å kartlegge barnehagenes og hjemmetjenestens behov for et digitalt løft. Man fant raskt at et digitalt løft – både på utstyr og kompetanse - var helt nødvendig.

Bydelen utstyrer nå fem barnehager med utstyr i første omgang, for deretter å utvide til de andre barnehagene. Alle de ansatte har fått tilrettelagt opplæring i alle bydelens digitale systemer - som de ansatte tidligere ikke har hatt tilgang til -og som forhåpentligvis vil gi dem en enklere hverdag.

John Marius Arlund og Nader Rezai fra IKT har ansvaret for opplæringen av ansatte i Hjelmsgate barnehage, Skillebekk, Rosenborg og Portnerboligen, Tusindhuus og Solbærtorvet for å vise hvilke muligheter ansatte har i Teams, Outlook og Workplace. Dette er de fem barnehagene som er plukket ut i første omgang.

- Tilgang til utstyr og kompetanse på bruk, vil gi barnehagene et nytt mulighetsrom, påpeker Arlund. Nå kan de for eksempel ha teamsmøter med foreldre og kan bruke tiden sin på en helt ny måte. Dette er vinn-vinn for alle parter.

Nye arbeidsmetoder

Styrer Marit Heesbråten i Skillebekk barnehage er svært fornøyd med den digitale opprustningen.

Alle pedagogiske ledere har fått hver sin bærbare PC. I tillegg har vi fått tre ekstra pc’er som medarbeiderne kan bruke ved behov.

- Vi opplever at alle ansatte sier at arbeidsdagen blir mye mer effektiv. De pedagogiske lederne synes det er godt å kunne ha sin egen PC, noe som gjør det mye lettere å jobbe hjemmefra, da de har ubunden tid. De synes også det er kjekt å kunne bruke sin egen PC her i barnehagen, da det er tid og behov for det.

Pedagogisk leder Svein Inge Røste i Skillebekk barnehage er svært fornøyd med sin nye arbeidstilværelse:

- Gammelt og utdatert utstyr var en tidstyv og grunn til mye frustrasjon blant ansatte. Med nytt utstyr blir det blant annet mer pedagogisk dokumentasjon, bedre personvern og bedre kommunikasjon utad og innad i barnehagen.

Alle ansatte har fått egen jobbtelefon. Den skal brukes til blant annet pedagogisk dokumentasjon i arbeidet med barna. Nå tar de ansatte bilder og skriver logger på telefonen sin under spontane aktiviteter. Tidligere ble private telefoner brukt til dette, og man måtte bruke mye tid på slette materialet da de var ferdig med det, på grunn av personvern.

Det er også veldig positivt at hele personalgruppa nå bidrar til å lage gode pedagogiske dokumentasjoner, understreker Heesbråten:

- Alle ansatte har nå også tilgang på telefonen sin til KidPlan, som er vår kommunikasjonsplattform med hjemmene. Dette oppleves som nyttig, og ikke minst tidsbesparende.

Gir nye muligheter

Pedagogisk leder Røste er glad for den digitale utviklingen og støtter styrer Heesbråten helhjertet i at tilgang på digitale verktøy i barnehagen er helt nødvendig. De ansatte jobber nå på helt nye måter, mer tidsbesparende og enklere. Pedagogiske ledere som har både PC og telefon bruker nå Onedrive og synes det er fantastisk og kunne rable noe ned på telefonen sin, og så hente det igjen på PC, sier Heesbråten. Bydelens e-post blir brukt mer, og de ansatte opplever det som fint å ha tilgang til den på telefon. Vi som barnehage kommuniserer nå stort skriftlig bare i Workplace og workchat, og har laget mange grupper der, påpeker Heesbråten:

- Jeg som styrer opplever at de ansatte har en mer effektiv arbeidsdag nå. Mye går mye kjappere, og ikke minst all info går ut til alle. Pedagogene har en mye lettere hverdag nå som alle har utstyr som fungerer. Jeg opplever at all info fra meg når fram til de ansatte via workchat. Og selvfølgelig synes alle ansatte at det er fint å bli sett, og faktisk få det utstyret man trenger for å utføre jobben sin på en effektiv måte, der alt som er jobbrelatert av dokumenter og bilder kun oppbevares på arbeidsutstyret.

Full satsning på digitalisering av alle barnehagene i bydelen er spilt inn i neste års budsjett. Prosjektleder for den digitale piloten i barnehagene og opplæringsansvarlig, John Marius Arlund håper han får det travelt til neste år:

- Vi samler gode erfaringer nå i pilotprosjektet og håper vi får tatt erfaringen og kompetansen ut i alle barnehagene neste år. Vi ser jo at dette er bra for de ansatte, fordi de kan jobbe mer effektivt. Derfor håper vi jo på at det finnes midler til dette i budsjettet.