Jobb i kommunen

Oslo får nytt Pasient- og brukerombud og Sosial- og eldreombud

Ombudet jobber for at pasienter, pårørende og brukere av helse- og sosialtjenesten får ivaretatt sine rettigheter. Heidi Rudi kommer fra stillingen som assisterende direktør i Helsetilsynet.

Pressemelding / Publisert: 17.06.2024

Av Bystyrets sekretariat

Portrettbilde fra Rådhushallen av det nye pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus og sosial- og eldreombudet i Oslo.
Heidi Merete Rudi blir pasient- og brukerombud for innbyggerne i Oslo og Akershus og sosial- og eldreombud for innbyggerne i Oslo. Bilde: Sturlason/Oslo kommune.

Ordfører Anne Lindboe har ledet utvalget som ansetter ombudet.

– Det å være ombud er en kjempeviktig og meningsfull jobb. Heidi er en person med glødende interesse for menneskene som trenger helse- og sosialtjenesten. Hun har også god forståelse for hva det vil si å være ombud. Jeg er sikker på at innbyggerne i Oslo og Akershus er i svært gode hender, sier Lindboe.

Heidi Merete Rudi er utdannet lege og har jobbet i Oslo på både sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten, i tillegg til allmennpraksis. Hun er ansatt i en åremålsstilling på seks år og starter i stillingen 1. oktober.

– Jeg takker for tilliten, og gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med gode, erfarne folk på ombudskontoret. Vi har gode tjenester, scorer godt og har ofte pallplass når kvaliteten på tjenester måles og vi sammenligner oss med andre land. Men de gode tjenestene oppleves ofte ikke som gode for pasienter og brukere. Vi ser at mange trenger hjelp i møte med tjenestene som er komplekse og sammensatte, og at tjenestene involverer pasienter og brukere for lite i sitt utviklings- og kvalitetsarbeid. Det er her Pasient- og brukerombudet, sosial- og eldreombudet kan utgjøre en forskjell for pasienter og brukere i Oslo og Akershus. Den muligheten skal vi benytte, sier Rudi.

Forretningsutvalget vedtok innstillingen fra ansettelsesutvalget 17. juni. I tillegg til ordføreren, satt også Hilde Helland (H) og Jon Reidar Øyan (A) i utvalget.

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombudet i Oslo arbeider for å ivareta pasienter, brukeres og pårørendes behov, interesser og rettsikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og helse-, sosial- og barneverntjenesten, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene. Ombudet mottar ca. 7 000 henvendelser og klager fra pasienter, brukere og pårørende hvert år.

Ombudet består av et kontor med 22 ansatte som gir råd, orienterer om rettigheter og bistår i klageprosesser. Du kan lese mer om ombudet på ombudet.no