Bolig og sosiale tjenester

Har ditt borettslag utfordringer når det gjelder bomiljø?

Vi inviterer til bomiljøsamling.

Aktuelt / Publisert: 29.05.2024

Av Bydel Grorud

Illustrasjon av innbyggere i et borettslag.
Illustrasjon av innbyggere i et borettslag. Bilde: Tonje Brustuen.

Bydelen ønsker å få til et godt samarbeid med lokale borettslag. Målet er å kunne ta tidlig tak i situasjoner som skaper utfordringer i bomiljøet. Sammen kan vi finne gode tiltak som skaper stabile bosituasjoner og hindrer utkastelser.

Ta kontakt!

Borettslagene kan melde inn saker* til bomiljo@bgr.oslo.kommune.no.

Grunnet personvern oppfordrer vi til å ikke skrive sensitive personopplysninger over e-post. Skriv kort om utfordringsbildet og hvem vi kan kontakte for videre dialog.

*Saker relatert til dyrehold og dyrevelferd meldes til Mattilsynet. Brannfare grunnet samletendenser meldes til Brann- og redningsetaten.

Delta på bomiljøsamling

Mandag 2. september inviterer vi borettslagene til bomiljøsamling. Her vil bydelen fortelle om våre tjenester og hvordan vi jobber med bomiljø. Det blir også bli en anledning for borettslagene til fortelle om deres utfordringer.
Representanter for områdeløftene vil også være tilstede for å få innspill om utviklingspotensialet i nærområdene.

Det blir en liten matbit, kaffe og te.

Deltagere:

Boligkontoret (NAV)
Psykisk helse
Hjemmetjenesten
Områdeløft Romsås og Grorud

Dato: Mandag 2. september
Tid: 18:00 - 19:00
Sted: Kultursalen i Grorud flerbrukshall i Grorudveien 7
Kontaktperson ved spørsmål: Wajid Iftikhar
Påmelding før 28. august til abdul.wajid.iftikhar@nav.no