Politikk

Hangarskip besøker Oslo

Regjeringen og Forsvarsdepartementet er vert for det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford som skal besøke Oslo.

Aktuelt / Publisert: 23.05.2023 / 28.05.2023

Av Oslo kommune

Hangarskipet USS Gerald R. Ford sett ovenfra på blått hav.
Hangarskip gjester Oslo. Bilde: USS Gerald R. Ford (CVN 78) Public Affairs.

Det forventes ikke at de kommunale tjenestene blir påvirket eller at det blir andre konsekvenser for kommunens innbyggere, ansatte eller besøkende til Oslo.

Endringer under besøket

Dette er et stort skip som vil bli lagt merke til.

  • Det er mange som vil se skipet på nært hold og det blir noe trafikkaos på Mosseveien og i nærområdet.
  • Kanonene på Festningen skal fyres av søndag 28. mai kl. 17, og mandag 29. mai, kl. 13 og kl. 17, Anledningen er Middelalderfestivalen.
  • Forsvaret vil sperre av veien på vestsiden av Akershus festning, men det er mulig å bevege seg med sykkel og til fots.
  • I forbindelse med Nato-møtet er også deler av Rådhusplassen sperret av.
  • Det blir noe mindre framkommelighet til sjøs i området rundt der skipet ankrer opp, men skal ikke påvirke rutetrafikken på fjorden.
  • Det vil i forbindelse med besøket være mange amerikanske soldater som oppholder seg i Oslo, da disse vil få landlov.

Vurdering av sikkerhet

Hangarskipet er reaktordrevet. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utarbeidet en konsekvensvurdering med tiltak.

DSA opplyser at så langt de vet har det aldri skjedd alvorlige ulykker med radioaktivt utslipp fra vestlige reaktordrevne fartøy når disse har ligget til havn, og at en hendelse med radioaktivt utslipp er svært lite sannsynlig.

Mer informasjon om besøket