Flyktninger og inkludering

Gratis kollektivtransport til alle asylsøkere

Fra og med i dag, 2. mai, tilbyr Oslo og Viken fylkeskommuner gratis kollektivtransport til alle asylsøkere.

Pressemelding / Publisert: 02.05.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Trikk foran bygårder i Oslo-farger.
Gratis trikk, buss og T-bane for asylsøkere. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Flyktninger som kommer til Norge, står i en sårbar og uoversiktlig situasjon. Oslo vil gi en hjelpende hånd til de som har måttet flykte fra alt de har, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Vi tilbød gratis kollektiv til alle personer fra Ukraina, kort tid etter at krigen brøt ut, men vi ønsker ikke å gjøre forskjell på folk i samme situasjon. Derfor får alle asylsøkere dette tilbudet, sier byråd Stav.

Nå også i Viken

Ordningen gjelder for reiser med Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk og er en forsøksordning med en prøveperiode på ett år.

– Vi ønsker, sammen med våre kollektivselskap, å gjøre det vi kan for å hjelpe nyankomne asylsøkere. Å få på plass en ordning som gjelder for alle nyankomne asylsøkere har vært viktig for oss, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes (SP).

Den midlertidige ordningen til Ruter, Brakar og Østfold Kollektivtrafikk med å tilby gratis kollektivtransport for flyktninger fra Ukraina ble satt i verk i mars 2022. Tilbudet ble innført som en hjelpende hånd til nyankomne flyktninger som kom fra et krigsherjet land.

– Jeg er derfor glad for at vi har fått på plass dette vedtaket i Viken også, sier fylkesråd Skinnes.

Midlertidig ordning endres

Byrådet i Oslo og fylkesrådet i Viken mener at mennesker som søker beskyttelse (asyl) i regionen skal få tilbud om å reise gratis med kollektivtransport, uavhengig av hvor de kommer fra.

Det er vurdert at den beste løsningen er at asylsøkere får reise gratis mot fremvisning av gyldig asylsøkerbevis. Dette er samme innretning som er valgt i Vestland fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

Ukrainske flyktninger har kollektiv beskyttelse og inntil videre opprettholdes ordningen hvor alle flyktninger fra Ukraina kan reise gratis ved å vise frem sitt pass eller asylsøkerbevis.

Asylsøkere får reise gratis mot fremvisning av gyldig asylsøkerbevis.

En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort.

For byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav

Telefon

For fylkesråd Olav Skinnes

Telefon

Oppdatering 15. mai 2024:

Denne ordningen gjelder inntil videre.

(Tilbudet var i utgangspunktet en prøveordning, og Oslo kommune vil sammen med Akershus Fylkeskommune bruke erfaringene fra prøveperioden til å vurdere ordningen.)