Vann og avløp

God ramadan- godt fettvett

Ramadan er viktig høytid, og for mange en religiøs plikt. Det innebærer faste, men er vel så mye en viktig familietid hvor matlaging står sentralt.

Aktuelt / Publisert: 04.03.2024

Av Vann- og avløpsetaten

Fett og matavfall skal ikke i vasken eller do.
Ikke skyll matrester ned i vasken, da tetter den seg. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Matlaging og fest fører med seg både rester og matavfall, oljer og fett. Det kan være fristende å tømme rester og fett rett i do eller i vasken, men der skal det ikke!

Første bud, ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene – både dine egne og de kommunale ledningene. Fett og andre matrester er også en favoritt for rotter, og er med på å holde liv i bestanden. I tillegg kan mye fett i avløpet føre til vond lukt.

Fett fra steking av mat, frityr, matoljer, matrester må du kaste i den grønne matavfallsposen.

Rotte i avløpet
Rotter koser seg i rørene. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

God dovett og god fettvett

  • Ikke hell fett og matrester i vask eller do!
  • Fett og olje gjør avløpsrørene tette og rottene mette.
  • La fettet avkjøle seg så det blir stivt, skrap ut og kast i matavfallet.
  • Flytende fett kan man helle over i grønn pose sammen med brødsmuler og tørkepapir, da vil det holde på fuktigheten. Dersom du har store mengder med matolje, kan du samle opp dette i en plastkanne og levere det til gjenvinningsstasjonene.

Avløpet blir tett, og kostbart å rense

Ved flere høytider, slik som jul , ser vi at avløpsnettet blir fullere av fett enn normalt. Det er kjedelig om høytiden blir ødelagt av tette rør.

Fettet stivner og fester seg som store klumper til rør, pumper og rister, slik at avløpssystemet ikke fungerer slik det skal. Dette fører til at ledningene tetter seg, og i verste fall fører det til kloakkstopp. Kloakkstopp kan også føre til kjelleroversvømmelser, eller at kloakk renner ut i nærmeste bekk og forurenser vannet. Det innebærer store kostnader for huseier, borettslag og kommunen.

Huseiere er selv ansvarlig for egne ledninger frem til de kobles på kommunale nettet. Blir disse tette står man selv sørge for rens og vedlikehold.

Se hva som skjer når fett samler seg i en av Oslos pumpestasjoner.

Rottemat

Nede i avløpsnettet bor det mange rotter og når fettet og matrestene fester seg på veggene blir det deilig rottemat. Rottene lever av fett- og matrestene som helles i avløpet, rester som skulle vært kastet sammen med matavfallet.

På det meste kan et rottepar og deres unger bli til ca. 1000 nye rotter i løpet av ett år. Rottene i avløpsnettet har ingen naturlige fiender, og grunnet god tilgang på mat dør de som regel av alderdom når de er et år eller to gamle.

Se hvordan rottene lever i avløpet

Hva skal du gjøre med matfett?

Avkjøl fettet etter matlaging slik at det stivner. Skrap av fettet og tørk med husholdningspapir, og putt fett og papir i matavfallet.

Større mengder flytende matolje skal helles på tett emballasje og leveres til gjenbruks- eller minigjenbruksstasjoner i Oslo. Her finner du oversikt over alle gjenbruksstasjoner i Oslo.

Husk at noe av oljen kan brukes videre i salatdressinger o.l.

God ramadan og god ID

Om vi alle tar ansvar, og prøver å gjøre mest mulig riktig, hjelper vi hverandre og får mindre trøbbel med tette rør. Det er viktig å kose ved å samle venner og familie til god måltider. Ha en god ramadan og god Id. Ramadan mubarak og Id mubarak