Bydelsaktiviteter for unge og eldre

Fritidstilbud til barn og unge

Bydel Søndre Nordstrand, lokale organisasjoner og lag leverer mange kultur- og idrettstilbud til barn og unge. Her en oversikt over noen av tilbudene.

Aktuelt / Publisert: 05.04.2024

Av Bydel Søndre Nordstrand

Ungdommer spiller fotball på Mortensrud.
Fotball på Mortensrud i Bydel Søndre Nordstrand. Bilde: Foto: Thomas Brun/NTB.

Først publisert 27.11.2023

Mange av fritidstilbudene er drevet av bydelen, mens andre samarbeider tett eller støttes av bydelen.

Klikk på navnet til organisasjonen om du ønsker mer informasjon.

Mortensrud aktivitetshus

Mortensrud aktivitetshus er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge fra 5. klasse til 18 år som drives av bydelen.

Bjørndal Fritidsklubb

Bjørndal fritidsklubb er et sosialt samlingssted for barn og unge fra 5.klasse til 10.trinn som drives av bydelen.

Lerdal fritidsklubb (Låven)

Lerdal fritidsklubb i Prinsdal er et sosialt samlingssted for barn og unge fra 5.klasse til 18 år som drives av bydelen.

Søndre Aas gård og miljøsenter

Søndre Aas gård på Rosenholm har flere utendørs aktiviteter som rideskole for alle over 9 år, tertittridning for de yngste og terapiridning. Gården drives av bydelen.

Osloungdommens Motorsenter

Osloungdommens Motorsenter ved Hvervenbukta tilbyr ulike aktiviteter innen motorsport til barn og ungdom fra 10 til 25 år.

Barne- og ungdomssenteret på Holmlia (BUSH)

BUSH er en fritidsklubb på Åsbråten på Holmlia som tilbyr mange ulike aktiviteter for barn og unge opp til 20 år. Fritidsklubben eies av seks borettslag, USBL og OBOS, og støttes økonomisk av bydelen.

Forandringshuset Holmlia

Forandringshuset Holmlia har flere aktiviteter for barn og unge voksne i alderen 13-26 år. Forandringshuset er et samarbeid mellom KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Unge Holmlianere og Bydel Søndre Nordstrand.

Fellesverket Mortensrud

Fellesverket Mortensrud er et aktivitetshus for ungdom i alderen 13-20 år som tilbyr blant annet leksehjelp og jentekvelder. Fellesverket drives av Røde Kors.


I bydelen finnes det flere frivilligsentraler og møteplasser der innbyggere i alle aldre kan møtes, bidra som frivillig og delta i aktiviteter. Bjørndal frivilligsentral driftes av bydelen, og frivilligsentralene på Holmlia og Mortensrud har et samarbeid med bydelen.

Broa aktivitetshus

Broa aktivitetshus er et tilbud for personer over 18 år med psykiske helseplager, som ønsker et sosialt treffsted med fokus på kunst, kultur, trygghet og vekst.

Fontenehuset Mortensrud

Fontenehuset på Mortensrud er et frivillig arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseproblemer.

Deichman

Deichman har tre biblioteker i bydelen på Holmlia, Mortensrud, og Bjørnholt. De tilbyr ulike aktiviteter og arrangementer for store og små.

Deichman Biblo Holmlia

Nytt og unikt bibliotek kun for deg mellom 10 og 13 år! Her slipper ingen voksne inn. Mer informasjon her.


Ønsker du at din organisasjon bør være i denne oversikten, kan du sende en e-post til:

Katrine Klungland

Idretts- og kulturkonsulent

Denne artikkelen ble først publisert publisert 27. november 2023.