Politikk

Foreslå medlemmer til rådet for integrering og mangfold! Frist 1. mars.

- Organisasjoner som jobber med mangfold og integrering er hjertelig invitert til å foreslå kandidater til rådet for integrering og mangfold, sier bydelsdirektør Odd Rune Andersen.

Aktuelt / Publisert: 13.02.2024

Av Bydel Søndre Nordstrand

Bilde av bydelsdirektør Odd Rune Andersen
Bydelsdirektør Odd Rune Andersen. Bilde: Ellen Johanne Jarli.

Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand har hatt et eget råd for integrering og mangfold i flere år. Nå har tiden kommet for å ønske en ny gjeng engasjerte mennesker lykke til i det viktige arbeidet med integrering og mangfold i bydelen.

- Jeg vil gjerne takke medlemmene av rådet som snart trer av, for deres gode innsats i perioden de har sittet, sier Andersen.

- Det er en viktig oppgave å gi politisk ledelse gode råd, slik at vi kan ha mangfold- og integreringsperspektivet helt fremst i alt vi gjør.

Fakta om saken og frist

Rådet søker kandidater for perioden 2024-2027, og man kan nå spille inn kandidater til:

 • Medlemmer og varamedlemmer som representerer de største minoritetene i bydelen (etter landbakgrunn: Pakistan, Polen og Somalia)
 • Medlemmer og varamedlemmer som representerer øvrige minoritetsgrupper

Frist for innsending av forslag er 1. mars!

Hva er rådet?

 • Rådet spiller en viktig rolle som rådgivende organ for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand
 • Formålet er å styrke deltakelsen til ulike minoritetsgrupper i politikk og samfunnsliv i bydelen, samt fremme dialog mellom befolkningsgrupper
 • Rådet er livssynsnøytralt og ønsker bred representasjon
 • Rådet består av 9 medlemmer og varamedlemmer, alle med bostedsadresse i Søndre Nordstrand
  • 3 medlemmer representerer politiske partier
  • 3 medlemmer representerer de største minoritetene i bydelen
  • 3 medlemmer representerer øvrige minoritetsgrupper

Møter og engasjement

 • Rådet har vanligvis møter en gang i måneden
 • Rådet uttaler seg om saker som skal behandles politisk og kan ta opp egne initiativ.
 • Medlemmene får godtgjørelse (penger) per møte, på linje med andre politiske råd i bydelen.

Hvem kan foreslå medlemmer?

 • Organisasjoner som arbeider med mangfold og integrering oppfordres til å foreslå kandidater til rådet
 • Ressurspersoner med minoritetsbakgrunn fra bydelen kan også oppnevnes uten tilknytning til en organisasjon

Send inn forslag

Forslag til kandidater (medlemmer eller varamedlemmer) kan sendes til postmottak@bsn.oslo.kommune.no. Marker e-posten med saksnummer 24/7339.

Hva skjer videre?

Bydelsutvalget ser på innspillene som har kommet inn og bestemmer den 21. mars hvem som skal sitte i rådet for perioden.

Første rådsmøte for det nye rådet for integrering og mangfold for er 8. april.