Koronaviruset

Foreløpige funn fra undersøkelse om julebordet på Aker brygge i Oslo

Rundt 70 % av de litt over 100 deltakerne på julebordet på Aker brygge i Oslo 26. november har så langt fått påvist SARS-CoV-2 i etterkant.

Pressemelding / Publisert: 09.12.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

17 av de smittede er så langt bekreftet smittet med omikronvarianten. Det antas at de fleste ble smittet med denne varianten. I tillegg er det påvist smitte hos mer enn 60 personer som besøkte restauranten samme kveld som julebordet. Det viser foreløpige funn fra en undersøkelse om hendelsen.

Det viser foreløpige resultater fra en undersøkelse av utbruddet som FHI har gjort i samarbeid med Oslo kommune.

Undersøkelsen er blant annet bygget på telefonintervjuer med deltagerne i løpet av helgen, og 95% av deltagerne har svart på spørreundersøkelsen.

Alle deltagere på julebordet var bedt om å ta hurtigtest før festen. Alle rapporterte at de hadde et negativt resultat (PCR eller hurtigtest) 1–3 dager før julebordet. De fleste deltagerne var i alderen 30-50 år og rapporterte å ha mottatt 2. vaksinedose i perioden mai-november 2021.

Foreløpige analyser

De foreløpige analysene viser:

  • Av 111 deltagere på julebordet som ble intervjuet, fikk 73 % (80 personer) påvist SARS-CoV-2 i etterkant. Av disse, er 17 bekreftet med omikron-varianten ved sekvensering per 8. desember 2021. Analyse av prøvene pågår, men det antas at de fleste som er syke er smittet med omikron-varianten.
  • Alle unntatt en av de som fikk påvist SARS-CoV-2 rapporterte om symptomer. De fleste meldte symptomdebut tre dager etter julebordet.
  • Over 70 % av tilfellene rapporterte om hoste, slapphet, hodepine, sår hals og over halvparten rapporterte feber. Det er ikke meldt om innleggelser på sykehus.
  • Åtte tilfeller rapporterte om reiser utenfor Norge de siste to ukene før julebordet (ulike land i Afrika og Europa).
  • I tillegg er det påvist smitte hos mer enn 60 personer som besøkte restauranten samme kveld som julebordet.

Tallene vil kunne oppdateres på et senere tidspunkt ettersom undersøkelsen fremdeles pågår.

Stor smittespredning

De foreløpige resultatene fra kartleggingen viser at det har vært stor smittespredning ved denne hendelsen, selv om de aller fleste deltakerne var vaksinert med to doser mRNA vaksine. Det er kjent at situasjoner der mange står tett innendørs gir stor risiko for smittespredning, og i tillegg vil høyt lydnivå, tale og sang øke risiko. I tillegg diskuteres det også om omikron-varianten har økt spredningsevne, som også kan ha bidratt her.

Selv om de fleste så langt ikke har blitt alvorlig syke, fikk nesten alle symptomer og sykdomsfølelse relativt kort tid etter julebordet. Dette var en relativt ung fullvaksinert befolkning der man vanligvis ikke ville forvente mange alvorlige syke, og det er derfor vanskelig å si noe om alvorlighet av sykdom med denne varianten basert på disse foreløpige resultatene.

Videre arbeid

FHI arbeider videre med analyser for å se nærmere på blant annet smittespredning, symptomutvikling og vaksinasjon. FHI planlegger også å publisere en artikkel med mer detaljerte resultater i løpet av kort tid.

Pressekontakt

E-post: kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om testing eller vaksinering