Politikk

Folkemøte om fremtiden for Skøyen-området

Bydel Ullern inviterer til folkemøte om områdeplan Skøyen 13. juni kl. 18.00, i Menighetssalen i Skøyen kirke.

Aktuelt / Publisert: 06.06.2023 / 06062023

Av Bydel Ullern

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Bestumkilen i Bydel Ullern.
Sykkelstien langs Bestumkilen i Bydel Ullern. Bilde: Siri Dobloug.

Byrådet har nylig lagt frem sitt forslag til ny områderegulering for Skøyen-området. Den er nå til politisk behandling i Bystyret. Byrådets planforslag legger opp til høy utnyttelse av området. Ullern bydel har sendt inn sitt høringsforslag, som legger opp til en redusert grad av fortetning og høyder. Det er for tiden bred politisk debatt om forslaget. En viktig del av debatten er også Bestumkilens videre utvikling.

Et politisk flertall i Ullern ønsker å løfte området ut av områdereguleringen, og at Bestumkilen behandles som en særskilt plan. Bydelen legger opp til bred informasjon om de foreliggende planene, inkludert alternativ løsninger. Det legges opp til politisk debatt, og sentrale bystyrepolitikere er invitert. Det vil også bli anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.

Velforeninger og aktuelle eiendomsutviklere vil også bli invitert


Ida Marie Saxebøl

Spesialrådgiver