Bolig og sosiale tjenester

Flere flyktninger trenger tak over hodet. Har du en bolig å leie ut?

I år skal Bydel St. Hanshaugen bosette 160 flyktninger. Mange er er fra Ukraina. Nå trenger vi hjelp til å gi dem et godt sted å bo. Kan du eller noen du kjenner hjelpe oss?

Aktuelt / Publisert: 18.09.2023

Av Bydel St. Hanshaugen

Utsikt fra Blåsen over hustak i bydelen.
Vi ser etter flere boliger til flyktninger. Bilde: Christine Thune.

Å bidra til å skaffe bolig til en flykning betyr mye mer enn en leieinntekt. Ved å leie ut gir du viktig hjelp til enkeltpersoner og familier, og bidrar til å løse en viktig samfunnsoppgave. Målet er at voksne flyktninger raskt skal starte opp i introduksjonsprogrammet på NAV og bli godt integrert.

Vi ønsker kontakt med profesjonelle utleiere og privatpersoner, og trenger leiligheter til både enslige og barnefamilier.

For å leie ut til oss må dette være på plass:

  • separat enhet
  • standard leiekontrakt etter husleielovens bestemmelser
  • mulighet for langtidsleie - minimum 1 år
  • godtar garanti for depositum 3-6 mnd iht avtale, NAV-garanti
  • boligen må være godkjent som varig oppholdsrom av Plan- og bygningsetaten

Øvrig informasjon

  • Leieavtalen er mellom deg som utleier og leietaker
  • Bydelen formidler kontakten utleier og leietaker og bistår i prosessen
  • Den som leier ut får en kontaktperson som følger opp leietaker etter behov gjennom hele leieforholdet.

Lurer du på noe - har bolig til leie eller kjenner du noen som har?

Kontakt boligkontoret i Bydel St. Hanshaugen:
boligkontoret@bsh.oslo.kommune.no

Les mer på kommunens webside om utleie av boliger til flyktninger

Bide av en rosa husfasade i bydelen
Alle trenger et trygt sted å bo. Bilde: Christine Thune.