Helse og omsorg

Flere barn i bydelen trenger et besøkshjem. Kan du hjelpe et barn som trenger det?

Er du en trygg og stabil voksen som har erfaring med barn og har tid og lyst til å bidra og utgjøre en forskjell? Da kan du kanskje være besøkshjem i avtalte helger og av og til ellers. Kontakt oss om dette er aktuelt for deg (og dine) - og du vil vite mer!

Aktuelt / Publisert: 03.10.2023

Av Bydel St. Hanshaugen

Gutt med bamse.
Gutt med bamse. Bilde: Scanpix, Oslo kommune.

- Besøkshjem er viktig både for barna og for familiene som av ulike grunner trenger litt avlastning. Ofte gjelder det familier som allerede har noen hjelpetiltak fra oss, sier leder i barnevernet i Bydel St. Hanshaugen, Gry Hege Blakli.

Vil du åpne dørene til hjemmet ditt og ta i mot et barn? Da skjer det til avtalte tider, oftest en helg eller to i måneden, av og til i ferier eller noen ekstra timer innimellom. - Omfang og varighet kan variere ut fra barnets og familiens behov og kapasiteten i besøkshjemmet, forteller Blakli.

- Vi forsøker også å matche barn og besøkshjem så godt som mulig, Alderen varierer fra barn i barnehage, barneskole eller tidlig ungdomsskole.

Besøkshjemmet kan være en enkeltperson, et par eller en familie i en stabil livssituasjon som kan gi barnet eller ungdommen omsorg, tilhørighet, oppfølging og gode opplevelser.

Er det noen formelle krav for å bli besøkshjem?

- Ja, alle over 18 år i familien må levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. Besøkshjemmet blir godkjent og får oppfølging av barneverntjenesten.

Det er ikke nødvendig med utdanning knyttet til barn eller pedagogikk, men god erfaring med barn er viktig. Blakli understreker også at de legger vekt på motivasjon, ressurser og personlig egnethet.

Får man dekket kostnadene ved å huse et ekstra barn?

- Ja, besøkshjemmet får en godtgjøring per døgn, pluss en sum for andre kostnader.

Behovet for både fosterhjem og besøkshjem er stort både i bydelen og generelt. Av og til er "det andre hjemmet" akkurat det som gjør den store, lille forskjellen som løfter oppveksten til GOD. Alle som kan bidra gjør en utrolig viktig jobb for barnet, familien og samfunnet.

Er dette noe for deg (og dine)? Kontakt oss for en uformell prat: barnevernet@bsh.oslo.kommune.no

"Et besøkshjem betyr en ekstra hånd å holde i, en trygg havn, påfyll og nye aktiviteter sammen med andre voksne og barn."
barnevernsleder Gry Hege Blakli
Lek på hjul og med andre er fint!
Bilde: Don Reyes, Bydel St. Hanshaugen.