Skole og utdanning

Fagskolen flytter til Construction City på Ulven

Byrådet satser på Fagskolen og sørger nå for nye lokaler i Construction City på Ulven. Det er en viktig del av byrådets innsats for Hovinbyen som innovasjonsdistrikt.

Pressemelding / Publisert: 01.09.2023

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester

Elever ved Fagskolen i Oslo.
Elever ved Fagskolen. Bilde: Tom A. Kolstad.

– Flytting av tekniske fag fra Fagskolen Oslo til Construction City vil gi et løft for fagarbeidere i Oslo-regionen med plass til 750 flere studenter fra 2025. På mange måter blir dette en helt ny institusjon for høyere utdanning i Oslo, sier Usman Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

  • Construction City er en ny kunnskapspark som bygges på Ulven, og vil samle virksomheter innen bygg-, anlegg- og eiendomssektoren.
  • Lokalene skal stå ferdig i 2025.
  • Construction City skal etter planen huse mer enn 4500 arbeidsplasser, når OBOS, Betonmast og AF Gruppen flytter hovedkontorene sine dit.
  • Når Fagskolen også flytter til Construction City vil studentene kunne samarbeide med de mest sentrale aktørene i næringen. Dette vil gjøre studiene mer praksisnære.

En samlokalisering av Fagskolen Oslo i Construction City vil gi toppmoderne lokaler og et spennende studiemiljø med mange muligheter for samarbeid med etablerte aktører i bransjen. Construction City vil også bidra til at Oslo tar ledertrøyen i å bygge klimavennlig og smart.

"Det tette samarbeidet mellom kommunen og næringslivet gjør at studentene havner midt i smørøyet, med tanke på videre karriere."
Usman Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

– Construction City vil også bidra til at Oslo tar ledertrøyen i å bygge klimavennlig og smart, sier byråden.

Den planlagte flyttingen av de tekniske fagene vil også frigjøre plass til mellom 150 og 200 flere yrkesfagelever på Kuben videregående skole der fagskolen er lokalisert i dag. Oslo kommune har som mål at flere elever skal velge yrkesfag og flere plasser på Kuben videregående skole er et ledd i dette arbeidet.

  • Høyere yrkesfaglig utdanning, eller fag-skoleutdanning, er gir kompetanse som kan brukes direkte i arbeidslivet.
  • Fagskole-utdanningene blir utviklet i nær kontakt med arbeidsgivere, og kan raskt svare på endrede behov i arbeidsmarkedet. 
  • De fleste fagskolestudenter har et fagbrev fra før, og har ofte jobbet noen år før de starter på en fagskole.
  • Utdanningene har som regel et omfang på mellom et halvt og to år, og er ofte tilrettelagt slik at de kan tas ved siden av jobb eller andre forpliktelser.

– Oslo mangler fagarbeidere, og vi gjør alt vi kan Oslo trenger at for at flere elever skal velge de gode og viktige yrkesfaglige utdanningene, og Kuben er en veldig populær skole som trenger plass til flere elever, sier Mushtaq.

Fagskolen Oslo har i dag rundt 900 studenter og eies av Oslo kommune. Fagskolen har utdanningstilbud innen bygg- og anleggsbransjen, elektro, helsefag, oppvekstfag og ledelse. De ulike utdanningene har en varighet fra et halvt år til to år, og gir kompetanse som kan benyttes direkte i arbeidslivet.