Koronaviruset

Evaluering av Oslo kommunes koronahåndtering i gang

Byrådet vil evaluere Oslo kommunes håndtering av pandemien så langt. En overordnet evalueringsrapport skal leveres i juni 2021.

Pressemelding / Publisert: 29.04.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Målet med evalueringen er å gi kunnskap på et overordnet nivå om hvordan blant annet ledelse, styring og organisering har fungert og hvordan den sentrale kriseledelsen har løst sine oppgaver. Evalueringen skal ivareta kommunens eget behov for læring, forbedring og videreutvikling av rutiner og systemer. Evalueringen skal se på kommunens overordnede krisehåndtering på tvers av sektorer. Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir kommuner en plikt til å gjennomføre evaluering etter uønskede hendelser. Evaluering kan gi grunnlag for revisjon av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser og planverk.

- Kommunen står fremdeles i aktiv krisehåndtering og er forberedt på at det kommer til å fortsette. Byrådet har likevel ønsket å starte evalueringen av hvordan Oslo kommune har håndtert pandemien så langt nå, for å høste erfaringer og lære også underveis i krisehåndteringen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Evalueringen skal se på den overordnede håndteringen, og særlig på arbeidet i Oslo kommunes sentrale kriseledelse. Deloitte vil bistå i arbeidet. I tillegg vil hver enkelt sektor i kommunen også gjennomføre egne evalueringer, der det gjennomgås hvordan sektoren har håndtert koronasituasjonen. Disse evalueringer vil variere i omfang og form, avhengig av forhold og lovkrav i ulike sektorer. Det vil også variere når de sektorvis evalueringene er klare. Beredskapsetaten i Oslo kommune vil summere opp de samlende erfaringene når den overordnede evalueringen og de sektorvise evalueringene er ferdig.

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90(kun taleanrop, ikke SMS)