Koronaviruset

Evaluering av Oslo kommunes koronahåndtering

Byrådet har satt i gang evalueringen av Oslo kommunes håndtering av pandemien. Rapport med evaluering av Sentral kriseledelse foreligger nå.

Pressemelding / Publisert: 18.08.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Oslo kommune satte krisehåndteringen til nivå 3, Sentral kriseledelse, 11. mars 2020 som følge av utbruddet av koronavirus i Oslo. Byrådet satte våren 2021 i gang en første, lovpålagt evaluering av Sentral kriseledelse i kommunen. Målet med evalueringen er å gi kunnskap på et overordnet nivå om hvordan Sentral kriseledelse har løst sine oppgaver og hvordan ledelse, styring og organisering har fungert.

Siden 2. verdenskrig har Sentral kriseledelse i Oslo vært satt tre ganger: under tsunamien i Indiahavet i 2004, under terrorangrepet i Oslo 22. juli 2011 og under Covid- 19-pandemien i mars 2020.

Deloitte har bistått Oslo kommune i første fase av evalueringen, og leverte sin rapport 12. august. Denne evalueringen skal ivareta kommunens eget behov for læring, forbedring og videreutvikling av rutiner og systemer, men er ikke en helhetlig evaluering av Oslo kommunes håndtering av koronapandemien. Dette vil byrådet komme tilbake til.

Rapporten viser at sentral kriseledelse i det store og hele har hatt en viktig og konstruktiv rolle i kommunens koronahåndtering:

  • Sentral kriseledelse har vært et viktig forum for koordinering og informasjonsutveksling mellom sektorene under pandemien.
  • Det er bred enighet om at det har vært riktig å opprettholde Sentral kriseledelse (SKL) på nivå 3 under hele krisen.
  • Sektorene har samarbeidet godt og hatt høy grad av tillit til hverandre i SKL, til tross for at det formelle rammeverket ikke fullt ut er tilpasset en langvarig krise.
  • Møtene i SKL oppleves som effektive og informerende, og med gjennomgående god møteledelse og struktur.

Rapporten peker videre på enkeltområder der det kan være behov for justeringer av planverket, og enkelte forbedringspunkter i måten sentral kriseledelse og krisestaben har fungert på.

– Det overordnede bildet i denne første rapporten er at sentral kriseledelse har hatt en viktig og konstruktiv rolle i kommunens koronahåndtering. Arbeidet har vært effektivt og samarbeidet godt, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Det er selvsagt veldig mye å lære av det vi har vært igjennom det siste halvannet året, og vi skal legge opp til en prosess der det kan gjøres på en god måte, fortsetter han.

– Som tidligere sagt ønsker jeg å ha en dialog med bystyret før det fattes en beslutning om hvordan vi skal gå videre med en større, mer omfattende evaluering av Oslos koronahåndtering, sier Johansen.

Beredskapsetaten i Oslo kommune skal nå gå gjennom rapporten, og presentere forslag om videre prosess for evaluering av kommunens håndtering av pandemien.

Les rapporten (PDF 1,7MB)

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)