Byrådet

Endring i priser på lading

Fra torsdag 8. desember øker takstene for lading på kommunale ladeplasser. Årsaken er den sterke økningen i strømpriser.

Pressemelding / Publisert: 09.12.2022

Av Oslo kommune

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Gata Grønland med fokus på grønn vegetasjon.
Bilde: Ida Rydeng / Oslo kommune.

Forslaget om en økning i takstene ble vedtatt bystyret onsdag denne uken. Ny takst gjelder fra og med 8. desember.

Eksisterende og foreslåtte satser

Takst

Type ladingMaks tidAvgiftstidDagens satsNy sats

3051

Semi-hurtig korttid3 timer09-20

20-09

23 koner

13 kroner

62 kroner

35 kroner

3052Normal korttid3 timer

09-20
20-09

28 kroner
13 kroner
49 kroner

35 kroner

3053Semi-hurtig langtid3 timer09-20

20-09

23 kroner

13 kroner

62 kroner

35 kroner

3054Normal langtid3 timer09-20

20-09

28 kroner

13 kroner

49 kroner

35 kroner

De som lader elbiler har hittil betalt mindre enn det kommunen har betalt for strømmen. Med endringene i takster vil det man betaler i større grad reflektere de utgiftene kommunen har med å tilby lading på kommunal plass. Hvis prisen på strøm endrer seg vesentlig, vil takstene kunne endres igjen, enten opp eller ned.

Per i dag betaler man for tiden bilen står parkert og til lading. Bymiljøetaten jobber med å utvikle et system hvor man betaler for faktisk forbruk av strøm til ladingen.

Kart over kommunale ladeplasser (arcgis.com)

Les mer lading av elbil og hybridbil