Miljø og klima

Ekstremværet Hans er over oss

I Oslo er det fare for overvann i tettbygde områder og ved bekke- og elveløp. Det er også fare for vanskelige kjøreforhold og stengte veier.

Aktuelt / Publisert: 07.08.2023 / 08.08.2023 / 11.08.2023

Av Byrådslederens kontor — Beredskapsetaten

Det regner uvanlig mye i Oslo.
Det regner uvanlig mye i Oslo. Bilde: Liz Palm / Oslo kommune.

Ekstremværet Hans preger nå store deler av Sør-Norge. For Oslo gjelder oransje nivå, noe som betyr at det ventes svært mye regn mandag og tirsdag.

Vi oppfordrer innbyggere og andre til å følge med


  • Varslingsnivået sier noe om hvilken grad av aktsomhet eller oppmerksomhet mottaker av varsel bør ha og hvilke tiltak man kan gjøre for å forebygge skader når det gjelder flom og jordskred.
  • NVE.no har fire varslingsnivåer: grønt, gult, oransje og rødt.
  • Oransje nivå: Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Jordskred kan skje og få store konsekvenser. Flom kan gi omfattende oversvømmelser på utsatte steder.
  • Les mer om varslingsnivåene her

Oslo kommune følger situasjonen. Beredskapsetaten har tett dialog med statlige aktører og kommunens egne virksomheter. Virksomhetene med et spesielt ansvar for håndtering av hendelsen er godt forberedt.

Vann- og avløpsetaten følger været tett.