Koronaviruset

Den gradvise gjenåpningen av Oslo fortsetter: Alle Osloskoler åpner i uke 20

– Det er gledelig at vi nå kan ta ytterligere steg mot å gjenåpne samfunnet vårt. De inngripende tiltakene vi har satt inn har hatt effekt, og vi ser nå at smittespredningen i Oslo er svært begrenset. Det skyldes først og fremst at vi var tidlig ute med tiltak, og at folk har fulgt smittevernreglene. Jeg er veldig takknemlig for den store innsatsen til folk i Oslo, til næringslivet og til alle som har stått i førstelinjen i kampen mot smittespredning, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 08.05.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap på grunn av koronautbruddet, og fra 11. mars på høyeste nivå.

Alle Osloskoler åpner i løpet av kommende uke

Alle skoler i Oslo åpner i løpet av førstkommende uke, fra 11.–15. mai. Oslo planlegger for at elevene på 10. trinn og Vg3 starter mandag 11. mai, og at elevene på 5.–9. trinn, Vg1 og Vg2 starter senest onsdag 13. mai. Skolene bestemmer selv hvilken dag elevene på 5.–9. trinn og Vg1 og Vg2 starter. Elever og foresatte får informasjon om hva som gjelder for sin skole.

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) ser frem til å kunne åpne skolene for alle elever:

— Det skal bli veldig godt å få elevene tilbake på skolene! Det er viktig for læringens skyld, og fordi skolene gir trygghet og gode rammer i barn og unges liv. Vi får også bedre mulighet til å se og hjelpe de barna som har det vanskelig, sier Thorkildsen.

Det vil være variasjoner i hva slags tilbud skolene vil gi, og det kan bli endringer i timeplanene fra hva elevene er vant til. Dette skyldes at skolene er ulike; det er variasjoner i hvor mange ansatte skolene har og de har forskjellige uteområder, rom og størrelser. Skolene vil derfor gjøre lokale tilpasninger til de nye smittevernreglene. Barn som er risikogrupper og ikke kan møte på skolen fra kommende uke, vil få et fullverdig hjemmeskoletilbud.

— Alle foreldre, lærere og barn bør være forberedt på at skolehverdagen blir annerledes enn vanlig. Skolehverdagen frem til sommerferien vil være en kombinasjon av klasseromsundervisning, uteskole og hjemmeskole med mer selvstendig arbeid. Jeg er helt trygg på at Osloskolen vil klare å lage et godt tilbud til elevene våre, sier Inga Marte Thorkildsen.

En gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, i tråd med nasjonale føringer

Regjeringen presenterte torsdag en plan for en gradvis gjenåpning av det norske samfunnet. Oslo kommune tar sikte på en gradvis og kontrollert gjenåpning av byen, i tråd med de nasjonale føringene:

—Vi vil fortsette en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, og tar sikte på å følge regjeringens plan for justering av koronatiltakene. I realiteten blir en stor del av ansvaret for smittevernvurderingene tilbakeført til kommunene. Vi vil nå gå grundig gjennom regjeringens tidsplan og veiledere for justering av tiltak, og vurdere disse opp mot lokale smittevernfaglige anbefalinger, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Begrenset kapasitet i kollektivtransporten – fortsatt oppfordring til hjemmekontor

En gradvis åpning av samfunnet setter kollektivsystemet i Oslo under sterkt press. Kapasiteten for T-bane, buss, trikk og båt er redusert til mellom 30 og 40 prosent sammenlignet med en normalsituasjon. Seter og gulv på transportmidlene blir gradvis markert for å vise reisende hvor de kan stå og sitte, og det vil bli informert om avstands- og plassbegrensningene.

— Vi oppfordrer fremdeles alle til unngå reiser i kollektivtransporten som ikke er nødvendig. Det gjelder alle dager, hele døgnet og spesielt i rushtid. Ellers blir det ikke plass til skoleelever eller de som ikke har andre alternativer enn å reise kollektivt. Flest mulig bør fortsette å jobbe hjemmefra, og unngå kollektivtrafikk ved å gå, sykle eller bruke andre måter til å bevege seg rundt i Oslo. På den måten bidrar vi alle til å hindre smittespredning, sier byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad (MDG).

Når de fleste elever nå igjen skal møte på skolene, vil det bli lagt opp til differensierte oppmøtetider. Alle klassene og alle elevene skal ikke møte på skolen til samme tid. Det er nødvendig for å overholde smittevernreglene på skolene, men vil også bidra til å spre de elevene som tar kollektivtransport over flere timer.

Les retningslinjene for kollektivtrafikken her

Pressekontakt