Koronaviruset

Dagens smitteverntiltak i barnehager og skoler videreføres til og med 16. april

Barnehager og skoler vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag også i uken 12. –16. april.

Pressemelding / Publisert: 08.04.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Bakgrunnen for at vi skyver på gjenåpning handler om at smittesituasjonen etter påsken er ustabil og uavklart, med høy risiko for ny nedstengning, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Før påske ble det signalisert at overgang til rødt nivå for alle ville kunne skje fra mandag 12.april.

– Det er viktig at skoler og barnehager får tid til en god, planlagt og trygg oppstart med nye smitteverntiltak, sier Thorkildsen.

Det betyr at elever på videregående skole, ungdomsskole og 5.-7. trinn i sju bydeler fortsetter med hjemmeskole en uke til.

– Vi ønsker å kunne holde skoler og barnehager åpne så langt det er forsvarlig, også når smittetrykket er høyt, men trenger å få bekreftet at smittetallene ikke øker dramatisk etter påsken, sier Thorkildsen.

Byråden ser at skoler og barnehager har behov for forutsigbarhet i planleggingen, og signaliserer at det kan bli rødt nivå i lengre tid fremover så lenge smittenivået er så høyt som det er nå, inntil massetesting er på plass.

– Her vil vi naturligvis gjøre løpende vurderinger, men slik det ser ut nå, kan jeg ikke se for meg at vi kan gå over til gult nivå med det første. Det viktigste nå er å unngå stengte skoler, sier byråden.

– Rødt nivå betyr åpne skoler, selv om det også betyr redusert tilstedeværelse for mange, understreker Thorkildsen. – De får likevel mulighet til å møtes jevnlig, og de får det hjemmeskole ikke kan gi: Sosial læring sammen med jevnaldrende, mulighet til kontakt med en lærer og andre voksne som betyr noe for dem utenfor hjemmet, og en grad av normalitet tross alt. Rødt nivå kan også bety at det blir færre karantener og mindre risiko for nedstengning, derfor kan det være klokt når smitten er på et stabilt høyt nivå, sier Thorkildsen.

Nye, nasjonale smittevernveiledere ble offentlig rett før påske. Det vil være behov for å tolke og presisere flere elementer i veilederne. Dette er et arbeid vi er godt i gang med, men flere av de nye smittevernrådene vil gi krevende utfordringer med hensyn til gruppestørrelse og bemanning. Det vil være behov for noe tid før alle avklaringer og tiltak er på plass.

– Fortsatt vil enkelte barneskoler og barnehager kunne bli stengt der situasjonen tilsier det, sier Inga Marte Thorkildsen.

Videre forteller byråden at det også arbeides med et opplegg for massetesting av elever i videregående skoler så snart disse åpner for fysisk undervisning igjen. Testingen starter med de eldste elevene, siden vil det bli vurdert eventuell utvidelse til andre klassetrinn. Munnbind blir nå anskaffet til ansatte og elever som vil bruke dette. Nærmere avklaringer vil komme.

Følgende vil fortsatt gjelde fra 12. april:

  • Barnehagene organiseres på rødt nivå
  • Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning)
  • Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand.
  • Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene