Koronaviruset

Byrådet utvider den sosiale nedstengingen

Byrådet har besluttet å forby innendørs fritidsaktiviteter og breddeidrett for ungdom. Samtidig økes beredskapsnivået på skolene. Ungdomsskolen skal gå fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo som en del av den tredje tiltakspakken mot koronaviruset i Oslo. Nå utvider byrådet tiltakspakken med flere tiltak:

 • Forbud mot innendørs organiserte fritidsaktiviteter for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at aktiviteter i for eksempel kor, korps, teater, speider, dans og organisasjoner må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder.
 • Forbud mot innendørs breddeidrett for ungdom mellom 13 og 19 år. Det innebærer at treninger i for eksempel fotball, turn, håndball, volleyball og friidrett må opphøre. Forbudet vil ikke gjelde barn i barneskolealder eller utendørsidretter. Forbudet vil heller ikke gjelde de som driver med toppidrett, men er under 20 år.
 • Fra gult til rødt nivå i smitteverntiltak på skoler med ungdomstrinn. Rødt nivå gjelder kun ungdomstrinnet. Det innebærer blant annet at elevene deles inn i mindre kohorter og at kontakt mellom kohortene skal unngås. Begrensinger i oppmøte og ulike oppmøtetider for elevene vurderes fra skole til skole.
 • Fritidsklubbers ordinære virksomhet stenges, samt Oslo kulturskole for elever som er over barneskolealder. Det vil fortsatt være mulig å ha et svært begrenset tilbud under strenge smittevernregler med adgangsbegrensning, avstandsregler, gruppestørrelse og krav om munnbind.

– Vi vet at dette er en tøff beskjed for mange ungdom, men aldersgruppen mellom 16 og 19 år har den nå høyeste andelen smittede per 100 000 innbyggere. Blant ungdom er det fortsatt mye mobilitet og mange sosiale møter, og dermed flere muligheter for smitte enn i andre aldersgrupper. Dersom man smittes på skolen eller på trening, tar man smitten med seg hjem og utsetter familien for smitte. Derfor har vi valgt å styrke tiltakspakken vi innførte for en uke siden, og mener det vil øke sannsynligheten for at viruset blir slått ned i Oslo. Vårt mål er å få smittetallene ned så raskt som mulig, og unngå å komme i samme situasjon som vi ser i mange andre storbyer i Europa, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Økning av smittetilfeller blant ungdom bekymrer både nasjonale og Oslos lokale helsemyndigheter. Det fører til at mange skoleklasser og kohorter settes i karantene, noe som igjen gir utfordringer for smittesporingen. Det meldes fra flere bydeler at arbeidsmengden nå er så stor at kvaliteten i smittesporingsarbeidet svekkes.

– Det er nødvendig å innføre rødt nivå på ungdomsskolene nå for å begrense smitte. Elever og alle ansatte i skolen har gjort en fantastisk innsats gjennom hele pandemien. Vi skal gjøre det vi kan for å følge opp elevene så godt som mulig i en veldig krevende situasjon, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Tiltakene vil tre i kraft på tirsdag klokken 13:00, men ungdomsskolene vil ha rødt nivå allerede fra tirsdag morgen.

Tiltakene er vedtatt i egen forskrift om endring av forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo (PDF 0,4MB)

Byrådet har lagt frem tre tiltakspakker mot koronaviruset i høst

Tiltakspakke 1 (vedtatt 22. og 29. september)

 • Antall mennesker i private sammenkomster skal ikke overstige 10 personer. Alle må kunne holde en meters avstand.
 • Påbud om munnbind i kollektivtransporten. Munnbindet skal brukes ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand. Byrådet anbefaler alle om å ha munnbind lett tilgjengelig, ikke bare i kollektivtransporten. Munnbindet skal brukes ved trengsel og man ikke kan holde en meters avstand.
 • Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser. Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering.
 • Registrering av gjester på skjenkesteder. Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Opplysningene slettes etter 14 dager. Byrådet anbefaler alle serveringssteder, også på kjøpesentre, samt andre publikumsrettede tjenester der man sitter ned i over 15 minutter om å registrere alle gjester og besøkende.

Tiltakspakke 2 (vedtatt 29. oktober)

 • Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Begrensning av deltagere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes ned fra 50 til 20 personer.
 • Stans i innslipp til utesteder etter 22.00.
 • Påbud om hjemmekontor så langt det praktisk mulig og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor, så langt praktisk mulig.
 • Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

Tiltakspakke 3 (vedtatt 9. og 17. november)

 • Alle innendørs arrangementer forbys. Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges. Kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller lukker dørene.
 • Breddeidretten for voksne og innendørs fritidsaktiviteter for voksne stanses.
 • Skjenkestopp innføres, med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.
 • Munnbind blir påbudt i taxi, for sjåfør og passasjerer.
 • Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sikre at kundene kan holde to meters avstand
 • Rødt nivå innføres på videregående skoler, med forsterkede smitteverntiltak og mindre grupper. Rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.
 • Du bør ikke besøke helsehus og langtidshjem dersom du de siste 10 dagene har vært nærmere enn en mer til personer utover nærmeste familie/husstandsmedlemmer.

Se pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 16.11.20

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 16.11.20

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene