Koronaviruset

Byrådet setter av 1,9 milliarder til ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronautbruddet

Den økonomiske situasjonen i Oslo kommune er svært usikker som følge av koronautbruddet. Derfor setter byrådet av 1,9 milliarder kroner i revidert budsjett for 2020 til å dekke ekstraordinære kostnader og inntektstap som følge pandemien. Samtidig setter byrådet av midler til aktivitetspakker for å få ned arbeidsledigheten i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 19.05.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

– Koronautbruddet har hatt store konsekvenser for Oslos økonomi og for vårt økonomiske handlingsrom. Vi vet ikke hvor store inntekter og kostnader vi til slutt får i 2020. Den eneste forsvarlige måten å håndtere dette på, er å sette av betydelige beløp i en buffer, slik at vi kan være sikre på at Oslo kommune kan drives trygt og forsvarlig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tirsdag 19. mai, legger byrådet fram forslag til revidert budsjett for Oslo kommune i 2020. I revidert budsjett justerer kommunen pengebruken basert på utviklingen i det siste halve året. I budsjettforslaget setter byrådet av til sammen nesten 1,9 milliarder kroner for å dekke ekstraordinære kostnader i forbindelse med koronautbruddet:

  • Utgifter som følge av koronautbruddet i mars og april (315 mill. kroner)
  • Utgifter som følge av koronautbruddet etter april (723 mill. kroner)
  • Bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i Oslo-barnehagen og i aktivitetsskolen (180 mill. kroner)
  • Bortfall av billettinntekter for Ruter (700 mill. kroner)

Samtidig utsettes flere viktige tiltak fra byrådsplattformen som lå inne i 2020-budsjettet til 2021, blant annet gratis aktivitetsskole (AKS) til 2. trinn for skolene i bydelene St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand og innføring av skolemat i videregående skole. Aktiviteten i Bilfritt byliv reduseres noe.

– Det reviderte budsjettet for Oslo er laget i en situasjon der usikkerheten er stor om hvordan, og hvor lenge, koronautbruddet vil påvirke kommuneøkonomien. Derfor stusser vi når regjeringen slår fast, med betydelig sikkerhet, at kommunene har blitt overkompensert for økte utgifter og sviktende inntekter. Etter vår oppfatning er det et regnestykke vi ennå ikke vet svaret på. Den samlede virkningen av skattesvikt, inntektsbortfall, og merutgifter i forbindelse med koronapandemien kjenner vi ennå ikke, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Aktivitetspakker

Byrådet oppretter i revidert budsjett flere aktivitetspakker for å få ned arbeidsledigheten, som i siste oversikt for Oslo (12.05) er på 10,6 prosent med 64 000 helt eller delvis arbeidsledige.

– Vi er alle rammet av koronautbruddet. Men krisa rammer oss ikke likt. Noen må leve med mye større økonomiske konsekvenser enn andre. Antallet arbeidsledige har de siste ukene vært på et rekordhøyt nivå. Derfor har det vært avgjørende å få på plass målrettede aktivitetspakker, og ta grep for raskt å få ned arbeidsledigheten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Budsjettet inneholder også aktivitetspakker for barn og unge, kultur, idrett og frivillighet.

– Vi har omdisponert midler fra Sommerskolen, som vi ikke kan gjennomføre av smittevernhensyn, til å styrke satsingen på forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Midlene vil blant annet gå til lokale sommerskoleaktiviteter, fritidsklubber, idretts- og kulturtilbud og sommerjobber for unge. Det er viktig for å forebygge utenforskap, bidra til aktiviteter og gi ungdom viktig jobbtrening og egen inntekt i sommer, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Les revidert budsjett og se sending fra pressekonferansen.

Pressekontakt