Koronaviruset

Byrådet innfører strengere smitteverntiltak

Denne uken har Oslo registrert smittetall på nivå med første uken i januar. Derfor har byrådet i dag besluttet å innføre strengere smitteverntiltak og sterke anbefalinger om å unngå sosial kontakt i tiden fremover.

Pressemelding / Publisert: 28.02.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

— Smitteøkningen vi nå ser er en følge av at import av muterte varianter av koronaviruset. De nye virusvariantene sprer seg raskere enn tidligere varianter. Det gjør at vi nå må stramme inn på smitteverntiltakene, i tråd med anbefalingene til nasjonale helsemyndigheter. Oslofolk har tatt et stort ansvar i lang tid, men likevel må vi nå be om enda mer, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Dette er de nye tiltakene:

  • Alle serveringssteder må stenge, med unntak av for take-away.
  • Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, slik som dagligvarehandel, apoteker og vinmonopol.
  • Gallerier og kunstutsalg må stenge.
  • Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes.
  • Utendørs arrangementer forbys, med de samme unntakene som innendørsarrangementer, det vil si bisettelser og begravelser, vielser, dåp og liknende ritualer, kamper, konkurranser og forestillinger med profesjonelle deltakere uten tilskuere og digitale arrangementer, med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell.
  • Det opprettholdes rødt nivå i voksenopplæringa. I videregående skole innføres rødt nivå fra mandag 1. mars. Ingen elever i videregående skole skal møte opp på skolen mandag eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning. Byrådet tar sikte på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars, og økt testing av alle lærere.
  • For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser.
  • I tillegg anbefaler byrådet folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort.
  • I tillegg til innstrammingene i smitteverntiltak vil kommunen styrke arbeidet med testing og smittesporing. Både rettet mot barn og unge, og i befolkningen generelt.

— Vi er bekymra for smittesituasjonen i Oslo, men vi er også bekymra for hva så langvarig nedstenging betyr for den psykiske helsa til folk. Vi må finne en balanse mellom hva som kan være åpent, samtidig som vi holder kontroll på smitten. Vi vil se på alle muligheter for å forsterke TISK-arbeidet i kommunen, ta i bruk hurtigtester og drive massetesting der det er formålstjenlig. På den måten holder vi kontroll på smitten, til vi får på plass tilstrekkelig med vaksine, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Rødt nivå i videregående skole

For å gi skolene tid til å områ seg med å innføre rødt lys skal ingen elever i videregående skole møte på skolen mandag eller tirsdag kommende uke. Det blir da enten undervisningsfri, eller digital skole. Nærmere beskjed gis fra skolen.

— Vi må bremse smitten blant barn og unge. Derfor vil vi, sammen med Utdanningsetaten, se på muligheten for å innføre ytterligere tiltak på skolene, f.eks. massetesting og vurdere muligheten for å begrense antall kontakter for eleven. Dette vurderer vi uavhengig av hvilket tiltaksnivå vi skal ha i skolen fremover, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (Sv).

Samtidig opprettholder byrådet fritidstilbudet til barn og ungdom, bl.a. bibliotekene. Samtidig innføres noen ytterligere begrensninger for innendørs aktivitet for gruppa 16 til 19 år, der økningen i smitte har vært stor. Fremover må man kun samles i grupper på ti personer og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

Tiltakene gjelder fra tirsdag i 14 dager, til og med 15. mars.

Se pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 28.02.21

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 28.02.21

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene