Koronaviruset

Byrådet innfører sosial nedstenging av Oslo

Byrådet i Oslo har i dag besluttet å innføre en sosial nedstenging av Oslo. – Smittetallene i Europa har vært svært alvorlige de siste ukene, og Norge er nå i starten av andre smittebølge. Vi har en siste mulighet til å slå ned smitten hvis vi iverksetter svært strenge tiltak, og det har byrådet gått inn for i dag, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 06.11.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

Tiltakene gjelder fra mandag 9. november kl. 24:00, natt til tirsdag 10. november 2020.

Dette er tiltakene som innføres i Oslo:

  • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser.
  • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs:
  • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
  • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
  • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
  • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys
  • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
  • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold

Tiltakene gjelder fra mandag kl. 24:00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene. I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres.

Den eneste sosiale aktiviteten innendørs som er tillatt i Oslo er samlinger i private hjem. På slike samlinger kan man være inntil ti personer dersom smittevernreglene overholdes. Brylluper, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer er ikke tillatt i den kommende perioden.

I tillegg anbefaler Oslo kommune at innbyggerne ikke har sosial kontakt med flere enn maks ti andre mennesker i løpet av en uke.

Økt kapasitet til testing og sporing

Oslo kommune har hatt god testkapasitet og gode systemer for sporing av smitte i høst. For å sikre fortsatt god kapasitet og korte ventetider, vil byrådet mobilisere ekstraordinære ressurser i tiden fremover.

– Vi tar beordringsfullmakter i bruk og kaller inn personell fra andre sektorer og virksomheter for å hjelpe til i kampen mot koronaviruset. Det aller viktigste nå er at vi får vernet de sårbare i samfunnet og hindrer å overbelaste helsevesenet, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Skjermer tiltak for barn og unge

Oslo kommune går til rødt nivå på videregående skole og voksenopplæring. Barnehager og barneskoler skal fortsatt operere på gult nivå. Det er foreløpig lite som tyder på at disse tjenestene spiller en viktig rolle i smittespredning og det er fortsatt lite smitte blant yngre barn. Bydelene har likevel fått beskjed om at de kan redusere åpningstiden i barnehagene dersom det er nødvendig for å klare å overholde smittevernreglene. Ungdomsskoler er bedt om å forberede seg og legge planer for innføring av rødt nivå. Det vil vurderes om dette er nødvendig i løpet av de neste to ukene, slik regjeringen har anbefalt.

– Vi gjør disse drastiske tiltakene for nå for å få ned smitten og lette smittesporingen, men også for å unngå å stenge ned barnehager, skoler og fritidsaktiviteter for barn. Vi holder også bibliotekene åpne. Det er viktig at barn- og unge beholder noen av sine arenaer når mye annet stenger ned, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Helsestasjoner og barnevern skal tilstrebe nærmest mulig normal drift, og prioritere å fortsette fysiske møter med barn.

Se pressekonferansen her:

Opptak fra pressekonferansen 06.11.20

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 06.11.20

Kontakt oss

  • For presse: